ADVOKAT

Hjälp av erfarna jurister

Hos oss kan du och ditt företag komma i kontakt med jurister som har valt att specialisera sig inom sina områden och har innovativa och transparenta prismodeller.

HUR DET FUNGERAR

Ett nytt sätt att få juridisk rådgivning

Våra jurister arbetar digitalt med onlinebaserade lösningar från den plats de befinner sig på. Tack vare vår innovativa tekonologi och att vi inte har kostnader för fysiska kontor kan du som kund få en kvalitativ rättshjälp till ett bra pris.

VÄLJ PRISMODELL

Välj att betala per minut, för endast SEK1500 per timme, få en fast avgift eller prenumerera på vår rättshjälp.

Välj tjänster

Välj en tjänst eller förklara vad det är du behöver hjälp med.

Få hjälp

Signera avtalet elektroniskt och få hjälp.

VÄLJ TJÄNST

Juridisk rådgivning utifrån dina behov

Vi har jurister som är experter inom arbetsrätt och HR, företagsjuridik och uppstarter, integritet, byggnad och konstruktion samt avtalsrätt. Hos oss på Synega behöver du inte leta efter rätt jurist för ditt företag. När du gör en beställning via vår hemsida kommer du bli tilldelad en jurist som är specialist inom just det område du behöver hjälp med.

ARBETSRÄTT & HR

Kompetens inom HR och arbetsrätt

Välj oss om du behöver juridisk rådgivning inom något som rör HR, såsom anställningar, uppsägningar, omorganisationer och nedskärningar. I den dagliga verksamheten behöver alla företag också följa de lagstadgade krav som gäller anställningsvillkor, arbetsplatsmiljö, GDPR och diskriminering. Vad företaget än behöver hjälp med kan vi erbjuda en jurist som har specialistkompetens inom området.

BYGGNAD OCH KONSTRUKTION

Framgångsrika projekt tack vare en bra rådgivare

Med genomtänkta avtal och kunniga juridiska rådgivare kan du lägga grunden för ett framgångsrikt projekt. Ta hjälp av en erfaren och kommersiellt inriktad jurist oberoende av om du är kund, företagare, konsult eller leverantör.Med oss på Synega har du stöd under alla delar av ett byggnadsprojekt. Vi finns där när du ska ingå ett avtal, följer upp arbetets fortskridande och kan ge råd, tar hand om de slutgiltiga avstämningarna, förhandlingarna och hanterar även eventuella tvister.

AVTALSRÄTT

Helt enkelt bra affärer, för dig

Bra avtal och överenskommelser är en investering som lägger grunden för hur framgångsrikt ett företag kommer bli. Avtal är även det som kan förhindra att konflikter och tvister uppstår. Hos oss får du en jurist som minimerar riskerna med din verksamhet och som har en lång erfarenhet inom avtalsrätt.

MARKNADSFÖRING

Är din marknadsföring laglig?

All annonsering och marknadsföring regleras i lagen, som både ger möjligheter och begränsningar. Våra jurister kan bistå dig med utmaningar och frågetecken som kan uppkomma till följd av annonsering och marknadsföring. Vi finns till när det uppstår frågetecken kring bland annat marknadsföring av elektronik, marknadsföring på sociala medier, tävlingar, produktkopior och patent samt copyright.

AFFÄRSJURIDIK

Står du inför juridiska utmaningar?

Utforska dina möjligheter och hitta en lösning på juridiska utmaningar för att uppnå en hållbar affärsverksamhet på lång sikt. Via ett samarbete med en av våra jurister kan företaget tryggt ingå företagsavtal, aktieägaravtal och samarbetsavtal. Du får också rådgivning kring allt från aktieägarnas rättigheter och företagsbeslut till dividender.

INTEGRITET OCH GDPR

Skydda data och följ GDPR

Skydda företagets värdefulla data samtidigt som du följer lagarna om integritet. Få juridisk hjälp med att undersöka vilka möjligheter ditt företag har för att samla in data, göra direkt marknadsföring, använda cookies och dela data med sociala medier. Med hjälp av en jurist kan du följa GDPR och vidta de åtgärder som enligt lagen är obligatoriska för att bibehålla dina kunders integritet. Juristen kan också ta fram databehandlings- och samtyckesavtal.

VÄLJ PRISMODELL

En tydlig kostnadsbild

Vi vill alltid att våra kunder på förhand ska veta hur de debiteras för våra tjänster. Därför erbjuder vi betalning per minut till företag som föredrar att välja det lägsta möjliga priset utifrån behovet av hjälp, ett fast pris för de som vill veta vad den månatliga kostnaden kommer bli och en prenumerationstjänst för företag som har återkommande behov av juridisk rådgivning.

FÅ HJÄLP

Handplockade jurister

Hos oss arbetar endast jurister som är specialiserade inom sina områden. Kontinuerliga uppföljningar, feedback och kvalitetsbedömningar gör att vi kan säkerställa att era behov alltid kommer i första rummet. Vi rekryterar hela tiden nya, duktiga och serviceinriktade jurister som vill arbeta flexibelt och med roliga arbetsuppgifter.

BETALA PER MINUT

Betala för den tid du använder

Väljer du att betala per minut debiteras du bara för de minuter du använder, inte per halvtimme eller påbörjad timme. I ditt eget hjälpcenter kan du se hur många minuter du har använt så att det inte uppstår några överraskningar när månaden är slut.

100 % KONTROLL

Starta och stoppa när du vill

Om du av någon anledning vill stoppa kontakten med konsulten en stund kan du pausa arbetet när som helst, via ett enkelt knapptryck. Du startar och stoppar tiden i ditt hjälpcenter.

SYNEGA GUIDER

Läs våra guider och lär dig mer

Du är varmt välkommen att läsa våra guider. I dem besvarar vi många av de frågor som ofta ställs till oss. Vi kommer också gå djupare in på utvalda ämnen.

Vårt team med jurister har den expertis som behövs

Synega utvecklar moderna tjänster och strävar efter att bli det konsultföretag som företag väljer att anlita, oavsett var i världen de befinner sig. Det här uppnår vi genom att erbjuda ett stort utbud av professionella tjänster, alltid till ett bra pris och uteslutande via internet.