PRIS FÖR REDOVISNING

Hos oss får du full koll på dina redovisningskostnader

Ge företaget en möjlighet att på förhand veta vilka kostnaderna för redovisning blir. Betala per minut eller en fast månatlig avgift. Läs mer om uppläggen här nedan.

Alla priser exkluderar moms.

Pris per minut

Väljer du att betala per minut debiteras du bara för de minuter du använder, inte per halvtimme eller påbörjad timme. I ditt eget hjälpcenter kan du se hur många minuter du har använt så att det inte uppstår några överraskningar när månaden är slut.

Medeltalet timmar som över 1000 kunder spenderat per månad är 2,44 timmar.

Fast pris

Betala ett fast pris utifrån hur många kvitton du har varje månad. I det fasta priset ingår allt från bokföring till bankavstämning, lön och lagstadgad dokumentation av saldo. Fast pris erbjuds endast om du väljer att ta hjälp med hela redovisningen.

Årsbokslut

Om du vill att vi gör årsbokslut debiterar vi en fast avgift på SEK3999 för enskilda firma, SEK 5499 för aktiebolag och SEK 1050 per timme för holdingbolag. Ett årsbokslut görs en gång per år oberoende av om du har valt att betala per minut eller mot fast avgift.

Avveckling av företag

Om du vill att vi avvecklar ditt föreetag kostar det SEK990 för enskilda firma och SEK4999 för aktiebolag. För den tid det tar att uppdatera alla konton så att det går att göra en avveckling debiterar vi en kostnad på SEK660 per timme, räknat per minut.

Pris per minut

Väljer du att betala per minut debiteras du bara för de minuter du använder, inte per halvtimme eller påbörjad timme. I ditt eget hjälpcenter kan du se hur många minuter du har använt så att det inte uppstår några överraskningar när månaden är slut.

Medeltalet timmar som över 1000 kunder spenderat per månad är 2,44 timmar.

Årsbokslut

Om du vill att vi gör årsbokslut debiterar vi en fast avgift på SEK3999 för enskilda firma, SEK 5499 för aktiebolag och SEK 1050 per timme för holdingbolag. Ett årsbokslut görs en gång per år oberoende av om du har valt att betala per minut eller mot fast avgift.

Avveckling av företag

Om du vill att vi avvecklar ditt föreetag kostar det SEK990 för enskilda firma och SEK4999 för aktiebolag. För den tid det tar att uppdatera alla konton så att det går att göra en avveckling debiterar vi en kostnad på SEK660 per timme, räknat per minut.

Fast pris

Betala ett fast pris utifrån hur många kvitton du har varje månad. I det fasta priset ingår allt från bokföring till bankavstämning, lön och lagstadgad dokumentation av saldo. Fast pris erbjuds endast om du väljer att ta hjälp med hela bokföringen.

REDOVISNING

Vad ingår i redovisning?

Som företagare kan man göra redovisningen själv, men det går också att anlita en redovisningskonsult som sköter arbetet åt en. I den här guiden kommer vi igenom sådana saker som påverkar priset för en redovisningskonsult. Vi kommer också ge exempel på snittpriser baserade på olika slags uppdrag och prismodeller. Slutligen ger vi även råd och tips på sådana åtgärder som gör det möjligt att anlita en redovisningskonsult till bästa möjliga pris. 

Redovisningen är viktig för att ett företag ska följa alla regler som finns i lagen. Den är också viktig för att man som näringsidkare ska kunna följa med hur företaget utvecklas och vara trygg med att man följer budget och andra ekonomiska uppsatta mål. En väl utförd redovisning kommer ge många fördelar åt företagare, och om man upprättar den systematiskt i enlighet med alla de kriterier som finns blir allt annat arbete i bolaget betydligt enklare. 

Redovisning är ett paraplybegrepp som innefattar all ekonomisk administration. Det kan handla om allt från att göra en budget till att upprätta löpande bokföring, räkna ut löner och att ta fram bokslut. Kort och gott handlar det om att man dokumenterar och sammanställer all information som behandlar ett bolags resultat och ställning. Redovisningen görs alltså både årsvis och löpande. Allt som rör redovisning är något som en redovisningskonsult kan hjälpa till med.

olika kostnader

Vad kostar en redovisningskonsult? 

Vilket pris ett företag får betala för att anlita en redovisningskonsult varierar beroende på flera olika faktorer. Vi kommer nu inledningsvis att gå igenom sådana saker som kan ha en effekt på kostnaden, och därefter diskuterar vi också de vanligaste prismodellerna som redovisningskonsulter använder sig av. 

Först och främst påverkas kostnaden för en redovisningskonsults tjänster av vad som ingår i uppdraget. Man kan välja hur mycket av redovisningen som personen ska göra. Det som man inte anlitar en redovisningskonsult för behöver man göra själv. Kostnaden kommer också påverkas av om redovisningskonsulten är auktoriserad eller inte. Det finns både auktoriserade redovisningskonsulter (antingen av Srf eller FAR) och det finns sådana som inte är det. Om en person inte är auktoriserad föreligger det egentligen inga som helst krav på vilken kompetens personen bör ha. Titeln är alltså inte skyddad. Men, väljer man en auktoriserad redovisningskonsult så kan man vara säker på att personen är utbildad och har yrkeserfarenhet, och därmed har kompetensen som behövs för att redovisningen ska göras på rätt sätt. Därför är rekommendationen att man ska välja en auktoriserad redovisningskonsult, även fast prislappen kan bli något högre.

En annan sak som kommer påverka slutpriset är vilket slags upplägg arbetet ska ha. Redovisningskonsulter kan antingen arbeta på plats på kontoret, eller också kan de arbeta på distans – antingen från en annan ort eller på sina egna kontor. Om man däremot behöver betala en redovisningskonsult för att ha en kontorsplats kan det bli mycket dyrare, därför ska man fundera över vilket alternativ som är bäst och mest lämpligt. Numera är det vanligt att redovisningskonsulterna arbetar på distans, vilket också innebär att man som företagare inte behöver avsätta någon lokal åt personen som ska göra jobbet. Även fast man väljer att anlita någon som inte arbetar på plats på kontoret går det utmärkt att boka in fysiska möten om det finns speciella ärenden och saker man vill diskutera.

Slutligen så gäller det att vara medveten om att alla redovisningsbyråer och -konsulter har sin egen prissättning. En eftertraktad byrå har ofta högre avgifter än en mer nystartad och mindre byrå har, men det kan variera. Därför ska man alltid begära in flera kostnadsförslag innan man bestämmer sig för vem som ska sköta företagets redovisning. 

Pris per timme för en redovisningskonsult

Generellt sett brukar man räkna med att timpriset för redovisningstjänster ligger någonstans mellan 650 – 1000 kronor. Men, detta kan variera och man behöver förstå vad som ingår i tjänsten och vilket mervärde de kan ge för att avgöra vad som är ett rimligt timpris. Väljer man att betala per timme finns det saker som också kommer ha en effekt på vad det slutgiltiga timpriset blir, bland annat var arbetet utförs och vad det är som görs. Vi ger några exempel för att göra det enklare, men kom ihåg att detta endast är snittpriser och inte ska ses som en garanti för vad det kommer kosta. 

  • Löpande redovisning per timme – 675 kronor
  • Annat administrativt arbete – 750 kronor per timme
  • Upprättande av inkomstdeklaration och årsredovisning för ett aktiebolag – 3 000 kronor per timme
  • Upprättande av bokslut för handelsbolag eller enskild firma – 1 500 kronor per timme

Fast pris för redovisningskonsult

Redovisningsbranschen har blivit allt mer digitaliserad, och i och med det så finns det också redovisningskonsulter som kan erbjuda automatiserade tjänster. Det kan till exempel handla om att man använder ett bokföringsprogram som automatiskt sparar in verifikationer och transaktioner från bolagets konton. Sådana processer kommer göra att redovisningskonsulten behöver lägga ner mindre tid på arbetet. 

Om man hittar en redovisningskonsult som arbetar på detta sätt kan man få redovisningstjänster för runt 600 kronor per månad. Men, då gäller det att företaget är litet och att mycket sköts per automatik. Så fort det handlar om mer omfattande arbeten kommer prislappen gå upp. Ett aktiebolag kan sällan anlita en redovisningskonsult för det priset per månad utan behöver räkna med en större kostnad.

Att välja ett månadspris, eller årspris, är framförallt något som är bra för stora företag med många affärstransaktioner och dokument som ska upprättas. En annan fördel med ett fast pris, oberoende av bolagsform, är att man vet vad arbetet kommer kosta och kan ta med det när man gör en budget för företaget. 

bäst pris

Så hittar du rätt redovisningskonsult till bäst pris

För att kunna hitta rätt redovisningskonsult till rätt kostnad måste vi först klargöra en sak. Det är att den bästa redovisningskonsulten inte alltid är den som är billigast. Här gäller det att företagsledningen överväger de fördelar man får ut av en redovisningskonsult, och att man också är noga med att fundera över vilken kompetens den kandidat eller byrå man väljer bör ha.

En redovisningskonsult som är kunnig inom företagets specifika område kommer kanske kosta lite mera än någon som inte är specialist, men en sådan konsult kommer också veta vilka avdrag man kan göra och vilka branschspecifika regler som finns. Det kommer i sin tur göra att en sådan konsult kan arbeta snabbare än någon som inte alls känner till den bransch man verkar inom. Väljer man att betala timpris kan det därför vara att föredra att leta efter en redovisningsbyrå eller redovisningskonsult som känner till verksamhetsområdet väl. 

Bestäm vad som ska ingå i arbetet

Det finns många företagare som är väldigt duktiga på ekonomisk redovisning och som kan göra vissa saker själv. Om det gäller ditt företag kan du hitta rätt redovisningskonsult till ett bra pris genom att fundera vilka delar av arbetet du vill ha extern hjälp med och vad du vill göra själv. Ju mindre man överlåter till en redovisningskonsult, desto billigare blir naturligtvis priset. Det man då själv får stå för är bland annat sin arbetstid, men också det faktum att man kanske behöver sätta sig djupare in i vissa lagstadgade regler som finns om man inte känner till dem. 

Vad som är rekommenderat att göra är en smaksak. Det finns företag som överlåter hela redovisningen till någon annan, och det finns företag som gör den löpande bokföringen själv men tar in någon när det är dags för bokslut och deklaration. Väljer du att göra vissa saker själv ska du också tänka på att redovisningsbyråer tar olika priser per timme beroende på vilken tjänst det är man anlitar dem för.

Ha ett fungerande system för bokföring

Oberoende av om du sköter löpande bokföring själv eller om det är så att du vill att en redovisningskonsult ska göra det gäller det att ha ordning på alla papper. Om redovisningskonsulten ska göra den löpande bokföringen ska ni komma överens om hur alla verifikationer och transaktioner ska rapporteras till denna. Här brukar det löna sig att använda samma redovisningsprogram som konsulten gör, eftersom man då kan sköta arbetet på distans och minskar arbetsbördan såväl för företaget som för konsulten – vilket kommer leda till ett lägre pris.

Gör du den löpande bokföringen själv ska du vara mycket noga med att strukturera alla verifikationer på rätt sätt. De ska placeras i datumordning och vara kopplade till en post i bokföringen. Om en redovisningskonsult senare ska göra exempelvis ett bokslut så kommer hen behöva alla dessa dokument för att kontrollera uppgifterna, och genom att från början ha ett bra system på alla dokument så kommer det gå snabbare att upprätta bokslutet.

Begär flera offerter

På samma sätt som man jämför priser när man ska renovera badrummet hemma eller köpa en ny bil ska man jämföra priser och erbjudanden när man ska anlita en redovisningskonsult. Det är sällan bra att nöja sig med första bästa pris man blir erbjuden utan det lönar sig att ta kontakt med flera redovisningskonsulter och begära att få ett förslag på tjänster och pris. När man begär kostnadsförslag ska man specificera exakt vilka delar av redovisningen man vill ha hjälp med. Ställ priset du blir erbjudande i relation till tjänsterna du får, och överväg också de fördelar som en redovisningskonsult ger i och med att du som är företagare får mera tid över som du kan fokusera på den verksamhet som bedrivs. 

krav

Redovisningen är reglerad i lagen

När man anlitar en redovisningskonsult som är auktoriserad kan man vara säker på att alla krav kommer följas. De krav som finns i bland annat bokföringslagen och årsredovisningslagen är sådana som alla svenska företag måste följa, och hur de ser ut är någonting som redovisningskonsulten har koll på. Dessutom kommer denna konsult utföra sina uppgifter enligt det som kallas för god redovisningssed.

Vi hjälper dig med allt som rör bokföring

Synega utvecklar moderna tjänster och strävar efter att bli det konsultföretag som företag väljer att anlita, oavsett var i världen de befinner sig. Det här uppnår vi genom att erbjuda ett stort utbud av professionella tjänster, alltid till ett bra pris och uteslutande via internet.

Vi hjälper dig med allt som rör bokföring

Synega utvecklar moderna tjänster och strävar efter att bli det konsultföretag som företag väljer att anlita, oavsett var i världen de befinner sig. Det här uppnår vi genom att erbjuda ett stort utbud av professionella tjänster, alltid till ett bra pris och uteslutande via internet.