PRIS FÖR REVISION

Få full kontroll över dina kostnader
för revision

Ge dig själv och ditt företag kontroll med vår revisionshjälp. Välj mellan att betal per minut eller att betala en fast avgift. Läs mer här nedanför.

Alla priser är exklusive moms.

900 SEK per timme, betala per minut

Väljer du att betala per minut debiteras du bara för de minuter du använder, inte per halvtimme eller påbörjad timme. I ditt eget hjälpcenter kan du se hur många minuter du har använt så att det inte uppstår några överraskningar när månaden är slut. 

Fast pris

Synega erbjuder ett fast pris för alla tjänster och uppgifter. Om du väljer ett fast pris när du gör en beställning återkommer vi med en offert innan vi påbörjar arbetet. Offerten är inte bindande. 

Fast pris

Synega erbjuder ett fast pris för alla tjänster och uppgifter. Om du väljer ett fast pris när du gör en beställning återkommer vi med en offert innan vi påbörjar arbetet. Offerten är inte bindande.

När behöver du en revisor

Företag som måste ha en auktoriserad revisor

Alla företag som ska göra en lagstadgad revision måste anlita en extern auktoriserad revisor. Det är ett krav som inte går att frånsäga sig. Som företagare finns det flera saker man ska ge akt på när man väljer vilken revisor man vill samarbeta med. En stor del av detta handlar förstås om vilken kompetens en revisor har, men det är också viktigt att man tittar på priset för en revision så att man kan räkna med det i sin budget. Kostnaden påverkas av flera faktorer, däribland uppdragets omfattning och föredragen prismodell.

Enligt den svenska lagstiftningen är det endast vissa företag som måste göra en så kallad lagstadgad revision. Den ska uppfylla vissa givna riktlinjer och innehållet ska följa en bestämd standard. Alla bolag som behöver göra en sådan här revision måste anlita en auktoriserad revisor. På hemsidan verksamt.se finns det mycket information om vad som gäller angående revision och bokslut/årsredovisning för olika slags företag, och i korthet träder revisionsplikten i kraft om:

 • Ett aktiebolag under de två senaste räkenskapsåren har haft mera än tre anställda i medeltal
 • Ett aktiebolag under de två senaste räkenskapsåren haft en balansomslutning på 1,5 miljoner eller mera
 • Ett aktiebolag under de två senaste räkenskapsåren haft en nettoomsättning på tre miljoner eller mera

Det här är de grundläggande kriterierna, men om det är så att företaget bara bockar av en av punkterna, eller om man bara uppnått riktvärdet ett år gäller inte revisionsplikten. Alltså, för att det ska finnas en revisionsplikt måste samma kriterier vara uppfyllda under båda de två senaste räkenskapsåren. Man ska uppfylla samma två eller tre av kriterierna under båda åren för att det ska vara nödgat att anställa en auktoriserad revisor. Det här betyder med andra ord att ett aktiebolag inte behöver välja en auktoriserad revisor under de två första räkenskapsåren, även fast många väljer att göra det då det är förknippat med så pass många fördelar som det är. 

Observera att de flesta enskilda firmor inte behöver registrera en revisor. Det kan finnas tillfällen när det är nödvändigt, men då brukar man redan ha gjort en ombildning till aktiebolag. För enskilda firmor gäller annorlunda regler kring revisionsplikten än för aktiebolag, bland annat rörande antalet anställda, balansomslutning och nettoomsättning. Du kan läsa mer hos Bolagsverket om du vill veta mer om de regler som gäller specifikt för enskilda firmor och registrering av revisor.

REVISION

Vad är revision?

Revision är samma sak som en granskning. En objektiv part, som inte har något eget intresse av bolaget, går kort och gått igenom årsredovisningen, bokföringen, styrelsens förvaltning och eventuell koncernredovisning under en given redovisningsperiod. Arbetet som revisorn gör går ut på att kontrollera så att det inte finns några felaktigheter eller något som strider mot de lagar som finns vad gäller bokföring och redovisning. 


Det en revisor gör för att fullfölja sitt uppdrag är att kontrollera vilka rutiner bolaget har, även kallat för företagets interna kontroll. Hen granskar också att det finns verifikationer till bokföringen och att den är i sin ordning, prövar så att redovisningsprinciperna tillämpas och kontrollerar allt som framgår i årsredovisningen. 

En revisor arbetar löpande under året för att företaget ska få ut så mycket som möjligt av dennes arbete. Man kan komma överens med den revisor man väljer hur arbetet ska planeras för att det ska bli så givande som möjligt. Det kan till exempel handla om att man överlåter alla räkenskaper varje månad till revisorn, och att man därefter har uppföljningar när revisorn har hunnit gå igenom den redovisning som har gjorts. 

olika kostnader

Vad kostar en revisor?

Den perfekta revisorn är en som är rätt kombination av kompetens och pris. Ändå är det svårt att säga ett exakt pris för vad en revisor kostar. Det beror på att alla revisionsbyråer och revisorer får bestämma över sin egen prissättning. Vi kan däremot förklara lite mer ingående vad som påverkar kostnaden för en revisor, och därefter kommer vi också gå igenom saker som näringsidkare kan göra för att få ett så bra pris som möjligt för revisionen. 

Ett företag kan få betala allt från ett par tusenlappar upp till flera tiotusen för en revision. Allt beror på hur omfattande uppdraget är. Det finns också flera olika prismodeller som en revisor kan använda sig av när de räknar ut arvodet för sitt arbete. Det gäller att själv kalkylera på vilken prismodell som är den mest förmånliga för företaget i fråga. 

 • Månadskostnad
  Revisorer som arbetar löpande under hela räkenskapsåret kan erbjuda sina tjänster till en månadskostnad. Det här brukar vara vanligt om revisorn kommer göra en löpande granskning och är tacksamt eftersom näringsidkaren kan räkna ut vad arbetet kommer kosta och därmed ta med det i företagets budget. 

 • Årskostnad
  Vissa revisorer debiterar ett årsarvode istället för ett månadsarvode. Om man har arbetat med samma revisor tidigare kan det hända att man får ett bättre pris om man väljer årsarvode. Är det första gången man arbetar med en revisor kan man däremot behöva tänka på att om man inte är nöjd med arbetet som revisorn gör och vill byta ut den så kan pengarna gå förlorade. Man behöver vara tydlig i det avtal man ingår med revisorn om vad som gäller ifall det skulle inträffa något under årets gång som gör att revisorn inte kan fullfölja sitt uppdrag. 

 • Pris per timme
  Man kan anlita en revisor för ett pris per timme. Då debiteras men endast för den arbetstid som det går åt till att göra revisionen. Det här är ett alternativ som är sämre för företag som vill veta på förhand vad revisionen kommer kosta. Samtidigt är det också knepigt att veta så att revisorn faktiskt arbetar under alla de timmar som hen debiterar för – kort och gott är det svårare att ha insikt i vad revisorn gör och vad det är man betalar för med denna prismodell. 
  Observera att det även finns revisorer som debiterar en fast avgift + en bestämd avgift för varje transaktion eller bokföringspost som kontrolleras. Vad kostnaden för en sådan revisor landar på styrs alltså av antalet affärshändelser som företaget har, vilket kan vara svårt att förutsäga.

Billig revisor

Tips för att hitta en billig revisor

Hur ett företag upprättar och sköter sin löpande bokföring är en sak som kan komma att påverka kostnaden för en revisor. Därför ska man se till att man har ett bra system för sin bokföring, och att den görs på ett korrekt sätt från början. Om alla papper är i sin ordning och bokföringen stämmer med verkligheten kommer revisorn inte behöva lägga ner lika mycket tid på sitt uppdrag – vilket leder till att kostnaden blir lägre. Därför ska man vara noga med att bokföringen och övrig redovisning görs som den ska göras enligt bokföringslagen. 

Som vi tidigare nämnde behöver inte alla företag ha en revisor. Om man inte ser att det skulle ge ett mervärde är det billigaste alternativet för sådana bolag att inte ha en revisor. Det man dock alltid ska göra är att överväga fördelarna en revisor ger gentemot vad man betalar för tjänsterna. I många fall är det klokt att välja en revisor. Vill man göra det, men inte måste ha en revisor enligt de regler som svenska staten har, går det bra att välja en revisionsbyrå eller revisor som inte är auktoriserad. De kostar mindre än en auktoriserad revisor. 


Det allra bästa tipset för att hitta rätt revisor är naturligtvis att ta kontakt med flera kandidater och be om kostnadsförslag. Det gör att man får möjlighet att se vad olika byråer och revisorer debiterar för sitt arbete, och att man kan välja att gå vidare med det alternativ som känns mest lämpligt. En sak vi vill påpeka är ändå att man inte endast ska stirra sig blind på prislappen. En revisor är inte bara ett måste. En revisor kan verka rådgivande i alla slags frågor som rör ekonomisk hantering och förvaltning, och därmed hjälpa företaget att nå de mål man har. 

MOMS

Revisionskostnader är avdragsgilla

Ett företag som anlitar en revisor har rätt att dra av momsen för tjänsterna, som vanligen uppgår till 25 %. Företag som är momsregistrerade kan alltså göra avdrag för ingående moms när en revisor anlitas. 

Om man har utgifter för revision och dessa inte härrör tjänster som redan är utförda ska de redovisas som tillgångar fram tills dess att revisionen har färdigställts. När revisionen är slutförd överförs tillgången till en kostnad i resultaträkningen. 

KValitet

En bra revisor är nyckeln till kvalitet

Det arbete en revisor gör kan man se som en kvalitetsgranskning. Alla som är intresserade av verksamheten i ett företag, oavsett om det är aktieägare, långivare eller investerare, kommer få ett ökat förtroende för företaget om det finns en revisor. Detta eftersom granskningen som görs kommer vara oberoende. Revisorn har inget eget intresse av att förvränga sanningen för att få verkligheten att låta bättre än den är. 

Det är lätt hänt att man börjar stirra sig blind på priset när man ska anlita en revisor, speciellt om det är så att man inte tidigare har arbetat med en sådan eller om man inte har märkt de fördelar som finns med att kanske betala lite mera för att få ut så mycket av möjligt som tjänsterna. Här är vår allra tydligaste rekommendation att inte bara se revisorn som ett ont måste, utan att faktiskt se på vilken tillgång dennes uppdrag kan vara för bolaget i fråga. 


Leta gärna efter en revisor som är intresserad av eller har erfarenhet av den bransch som bolaget är verksamt inom. Om revisorn har intresset kommer denne kunna ge många kloka råd som på både lång och kort sikt kan leda till bättre ekonomiska förutsättningar. Tänk också på att magkänslan ska vara bra. En revisor arbetar tätt tillsammans med företagets VD och styrelse och för att arbetet ska vara givande för bägge parterna måste man kunna kommunicera friktionsfritt, även när det gäller svåra ämnen och saker. Det bästa scenariot är att man hittar en revisor som man trivs bra med, och som gärna vill arbeta tillsammans med företaget under flera år. På det sättet kan man arbeta för mer långsiktiga resultat, vilket till syvende och sist är väldigt viktigt för att ett företag ska kunna bli framgångsrikt.

Vi hjälper dig få kontroll

Synega utvecklar moderna tjänster och strävar efter att bli det konsultföretag som företag väljer att anlita, oavsett var i världen de befinner sig. Det här uppnår vi genom att erbjuda ett stort utbud av professionella tjänster, alltid till ett bra pris och uteslutande via internet.

Vi hjälper dig få kontroll

Synega utvecklar moderna tjänster och strävar efter att bli det konsultföretag som företag väljer att anlita, oavsett var i världen de befinner sig. Det här uppnår vi genom att erbjuda ett stort utbud av professionella tjänster, alltid till ett bra pris och uteslutande via internet.