revision

Auktoriserad redovisningskonsult: Så blir du det (arbetsuppgifter, lön mm)

I Sverige finns det två branschorganisationer som ger auktorisering till redovisningskonsulter. De heter Srf och FAR och båda är ledande inom lön, rådgivning och redovisning. Vill du bli auktoriserad redovisningskonsult är det klokt att sträva efter att få en auktorisering av någon av dem. Vad som krävs för att få det och vilka arbetsuppgifter du kan ha som redovisningskonsult kommer vi gå närmare in på i den här texten.

Utbildning för att bli redovisningskonsult

För att bli auktoriserad redovisningskonsult via Srf konsulterna (Srf) eller Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR) måste du ha rätt utbildning. Det är inte endast en utbildning du behöver, utan du måste också ha en dokumenterad praktisk erfarenhet av att arbeta inom området. Hur lång praktisk erfarenhet du behöver ha beror på vilken utbildning och examen du har, men som regel krävs en praktik på åtminstone tre år.

Vem kan bli redovisningskonsult?

I princip kan vem som helst jobba som redovisningskonsult, men det är endast de som är auktoriserade av antingen Srf eller FAR som har rätt att benämna sig som auktoriserade sådana. 

En redovisningskonsult som är auktoriserad följer olika kriterier och riktlinjer som är viktiga för att kunden ska veta att arbetet utförs korrekt. Därmed innebär en auktorisering ett större förtroende och kan ses som en bekräftelse på att du har rätt kompetens för de arbetsuppgifter du gör som redovisningskonsult. De innebär att en auktoriserad redovisningskonsult har lättare för att få jobb än en som inte är auktoriserad.

Grundläggande kriterier för att kunna bli auktoriserad redovisningskonsult är att du behöver ha en högskoleutbildning på åtminstone 180 hp. Av de högskolepoängen ska minst 60 vara kurser inom företagsekonomi, 15 poäng ska röra juridik och 60 poäng ska behandla andra ämnen som är relevanta. Utöver det behöver du alltså dessutom ha minst tre års praktisk erfarenhet av arbetet. 

Auktoriserad redovisningskonsult av Srf

Srf har auktoriserade redovisningskonsulter som hjälper över 300 000 företag med sin ekonomi. Srf grundades 1936 och de verkar för att främja en utveckling inom redovisningsbranschen. Bland annat ordnar de vidareutbildningar. För att bli auktoriserad redovisningskonsult via Srf behöver du:

 • Uppfylla alla teoretiska krav samt ha minst tre års erfarenhet av yrket
 • Ha åtminstone åtta års erfarenhet av att arbeta som redovisningskonsult (om du inte har en utbildning)
 • Ha en FAR-auktorisering som du flyttar till Srf

På den här länken kan du se en sammanställning av de aktuella antagningskrav som Srf har. När du uppfyller kraven de ställer upp går det att skicka in en ansökan digitalt via deras hemsida. 

Är det kanske så att du behöver läsa in något innan du är behörig att ansöka om auktorisering? Eller kanske vill du fördjupa dina kunskaper inom exempelvis moms och bokföring? Då kan du ha nytta av att söka till någon av de kurser som Srf anordnar. Srf är nämligen en organisation som inte bara auktoriser redovisningskonsulter utan som även ordnar mängder av kurser för branschfolk.

Auktoriserad redovisningskonsult av FAR

FAR har ungefär 5000 medlemmar och dessutom 1000 företag som är anslutna till dem. För att bli auktoriserad redovisningskonsult av FAR ska du få godkänt i deras redovisningskonsultexamen, ha gått en av deras Rekokurser och uppfylla övriga krav de ställer upp. Du kan uppfylla de krav som FAR har genom:

 • En akademisk examen som uppgår till åtminstone 180 högskolepoäng, plus att du har arbetat på en revisions- eller redovisningsbyrå i minst tre år som en extern konsult.
 • Att ha gått en eftergymnasial utbildning som är godkänd av FAR. Utbildningen ska vara på minst 120 högskolepoäng eller 400 yrkeshögskolepoäng. För att utbildningen ska bli godkänd av FAR ska det ingå juridik, skatt och företagsekonomi. Vidare behöver du också ha tre års praktik på en revisions- eller redovisningsbyrå.
 • Att ha som minst sju års arbetserfarenhet inom redovisning. Om du ansöker om auktorisering utifrån detta måste du också ha praktiserat under de tre sista åren som konsult. 

Även FAR ordnar kurser. De har bland annat en förberedelsekurs för dig som planerar att avlägg redovisningskonsultexamen. Utöver det har de också fördjupningskurser inom områden som kan vara relevanta för en redovisningskonsult, såsom bokslut och hållbarhetsredovisning.

Skillnaden mellan FAR och Srf

Både FAR och Srf är giltiga auktoriseringar för en redovisningskonsult. Det betyder att båda auktorisationerna ger ett förtroende och vittnar om att redovisningskonsulten har en hög kompetens. Skillnaden mellan de två auktorisationerna är bland annat att FAR även har auktoriserade revisorer (men de auktoriseras inte av FAR utan av Revisorsinspektionen), och att majoriteten av deras medlemmar är revisorer. Nästan alla medlemmar hos Srf är i sin tur redovisningskonsulter. Båda auktorisationerna är lika mycket värda.


Framtiden för redovisningskonsulter

Att vara auktoriserad redovisningskonsult är att ge sig själv en blomstrande yrkesframtid. Det finns ett allt större behov av flera redovisningskonsulter och de är några av de viktigaste parterna inom näringslivet i Sverige. Det finns många företag som behöver hjälp med att hantera sin ekonomi och det innebär också att det behövs flera redovisningskonsulter som har rätt kompetens. 

Någon som väljer att utbilda sig till redovisningskonsult har således stora möjligheter att:

 • Själv välja vilka områden de vill arbeta med
 • Välja vilka företag de vill samarbeta med
 • Styra över sin egen arbetstid och arbetsinriktning

Sådana arbetsuppgifter har en redovisningskonsult

En redovisningskonsult är någon som arbetar självständigt som konsult på uppdrag av exempelvis ett företag, en förening eller en organisation. Som redovisningskonsult kan du få arbeta med allt från rådgivning till redovisning. 

Bland de kunder en redovisningskonsult kan ha finns allt från mindre företag som behöver hjälp med vissa delar av sin bokföring till stora koncerner som vill att en redovisningskonsult ska ta hand om hela deras löpande redovisning. 

Som redovisningskonsult kan du också:

 • Upprätta årsbokslut
 • Göra deklarationer
 • Göra företagets årsredovisning
 • Ta hand om inbetalningar av skatt
 • Hålla kontakt med myndigheter å företagets vägnar

Kort sagt är redovisningskonsultens arbetsuppgifter varierande och det går att styra själv över vilka uppdrag man väljer att ta utifrån vad man trivs bäst med. En person som vill ta hand om hela administrationen för ett företag, det vill säga allt från den löpande bokföringen till löneuträkningar och deklarationer, kan göra det. En person som hellre ägnar sig åt affärsutveckling eller att verka som rådgivare för företag kan göra det. 

Med det sagt är redovisningskonsult ett yrke som kan ta vara på just dina unika färdigheter och styrkor. De kunskaper du har kan du använda för att skapa ett sådant yrke som du trivs med och som utmanar dig. 

Redovisningskonsultens ansvar

Även fast en redovisningskonsult tar hand om bokföringen och redovisningen för ett företag är det företaget själv som är ansvarig för att redovisningen är korrekt. Visserligen har även du som redovisningskonsult ett ansvar i och med att du behöver ta den aktuella lagstiftningen i beaktande, men i slutändan är det alltid styrelsen på företaget som är ansvarig för redovisningen och ska godkänna den även fast det är du som redovisningskonsult som har gjort den.

Som redovisningskonsult ska du följa en så kallad god redovisningssed. Med det menar man att redovisningen ska utföras på ett sätt som följer lagar, regler och praxis som finns. Utöver det ska redovisningen också göras enligt de normer som Srf och FAR har tagit fram, vilket även är känt som den svenska standarden REKO – ett ramverk som innehåller principer och riktlinjer för redovisning.

Skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult

Det är vanligt att människor blandar ihop revisorer med redovisningskonsulter. För någon som inte är insatt är det lätt att tro att de båda yrkesrollerna har samma uppgifter. Så är det inte. En revisor och en redovisningskonsult arbetar med vitt skilda saker och för olika ändamål.

En redovisningskonsult har ansvar, antingen som rådgivande, genomförande eller konsulterande part, för:

 • Bokföring
 • Betalning
 • Kalkyler
 • Skattedeklarationer
 • Löner
 • Fakturering
 • Budget
 • Analyser
 • Årsredovisning
 • Rapporter om årsredovisning

En revisor i sin ordning har en granskande yrkesroll. Revisorn kommer granska alla de delar som en redovisningskonsult arbetar med. Som du säkert märker av den här förklaringen så har en redovisningskonsult ett brett kunskapsområde och arbetsområde. 

Ska man likställa redovisningskonsultens arbete med något annat yrke skulle man kunna säga att redovisningskonsulten är som en allmänläkare. En redovisningskonsult har kunskap inom många områden, men de kan också vara specialiserade inom ett antal områden. Det här innebär också att någon som arbetar som redovisningskonsult ofta får ge råd till sina kunder i olika frågor, just för att man i sin yrkesroll besitter en så pass omfattande kunskap. 

Anställningsformer för en redovisningskonsult

Som redovisningskonsult kan du välja hur du vill arbeta. Det går både att vara anställd på ett företag eller en byrå, eller att ha sitt eget företag och bedriva näringsverksamhet. En fördel med det här yrket är att du nästan alltid kan välja kunder och uppdrag inom sådana branscher och områden som tilltalar dig. 

Om det är bättre att vara anställd eller att ha eget företag är en smaksak. Har du ett eget företag får du leta efter dina kunder själv, men du har också en större valfrihet när det gäller vilka uppdrag du ska ta emot och inte. Är du istället anställd på en redovisningsbyrå är du antagligen garanterad jobb på ett annat sätt. Du har däremot inte samma möjligheter att själv styra över vilka uppdrag du tar emot. 

Lön för redovisningskonsulter

Att bli redovisningskonsult med auktorisering kräver att du lägger ner ett antal år på studier. Det kan också innebära att du behöver ta studielån. Självklart vill du ju att dina studier och lån ska betalas av så snabbt som möjligt så att du har en stabil ekonomisk framtid. 

Dessvärre är det i princip omöjligt att säga exakt hur mycket du kommer tjäna som redovisningskonsult. Hur mycket lön du får beror på vad det är du jobbar med, vilken erfarenhet du har och vilka ansvarsområden du har. 

Vill du se medianlönerna för redovisningskonsulter 2021 så såg de ut enligt tabellen nedan. Tänk på att löner förändras över tid, och att detta endast är ett medianvärde. Du kan både tjäna mera eller mindre i ditt yrke än så här. 

YrkesrollMedianlön
Redovisningsassistent som inte har ett eget kundansvar27 000 kronor / månad
Redovisningskonsult med 1 – 3 års yrkeserfarenhet30 000 kronor / månad
Redovisningskonsult med en yrkeserfarenhet på över 3 år34 000 kronor / månad
Auktoriserad redovisningskonsult med en yrkeserfarenhet på 1 – 3 år35 500 kronor / månad
Auktoriserad redovisningskonsult med yrkeserfarenhet på mer än 3 år39 000 kronor / månad

Hitta utbildningar för att bli redovisningskonsult

Om du vill bli redovisningskonsult är vår rekommendation att du letar efter en passande utbildning. Du kan både läsa på universitet och yrkeshögskolor. Det går att plocka ihop egna kurser eller att läsa ett program. Plockar du ihop dina egna kurser är det viktigt att du har koll på vad som krävs för att du senare ska kunna få en auktorisering.
Du kan börja med att se vilka kurser och program som finns på antagning.se. Där hittar du alla utbildningar du kan söka. Vissa utbildningar går att läsa på distans medan andra kräver att du är fysiskt på plats.