Momsdeklaration

Momsdeklaration: Allt du behöver veta

Företag som är registrerade för moms måste göra en momsdeklaration. När deklarationen ska skickas in beror på hur företaget är registrerat. Man kan exempelvis vara registrerad så att man ska deklarera all moms en gång varje år, en gång varje kvartal eller en gång varje månad. I den här guiden kommer vi på ett enkelt sätt förklara hur du gör en momsdeklaration och gå igenom sådana saker som är viktigt att känna till vad gäller moms och deklaration av moms.

Det här är en momsdeklaration

Momsdeklarationen är det som ligger till grund för beräkningar om du ska betala in eller få tillbaka moms. I momsdeklarationen ska du lämna in uppgifter som handlar om din försäljning, moms på det du har sålt (utgående moms) och moms på det du har köpt till företaget (ingående moms). Det är skillnaden mellan ingående och utgående moms som avgör om du ska få tillbaka pengar eller betala in mer moms. 

Lämna in momsdeklarationen i tid

Alla företag har olika redovisningsperioder vad gäller moms. Du kan kontrollera vilken du själv har hos Skatteverket. Det är viktigt att du lämnar in momsdeklarationen i tid, i enlighet med det som gäller för just ditt företag. Du kan lämna in momsdeklarationen digitalt. Det är det allra enklaste alternativet. Det går också att göra det på papper men det innebär att det kommer krävas lite mer tid av dig att fylla i alla fält.

Fel i en inlämnad momsdeklaration

Om du har skickat in en momsdeklaration och märker att något har blivit fel ska du göra en helt ny deklaration. Det går alltså inte att rätta den gamla momsdeklarationen, utan du ska göra en ny, från första början. Det enklaste sättet att göra det är att logga in på Skatteverket.

Periodisk sammanställning

Om det är så att du har ett företag som har sålt och köpt varor eller tjänster av företag inom EU ska du oftast inte ta ut någon moms. Men, du måste ändå redovisa verksamheten. Det gör du i en periodisk sammanställning. Det går att lämna in den periodiska sammanställningen digitalt. De uppgifter som anges i den periodiska sammanställningen måste stämma överens med de uppgifter du anger i momsdeklarationen.

Om du fyllt i en periodisk sammanställning fel

Du kan rätta din periodiska sammanställning via e-tjänsten “Periodisk sammanställning för moms”. För att göra en rättelse, när du märker att du har gjort något fel, ska du skicka in en ny sammanställning som gäller för samma period. Skicka in den nya sammanställningen så fort som möjligt. 

Ibland upptäcker Skatteverket felaktigheter och då kommer de skicka en förfrågan till dig om de uppgifter som inte är korrekta. Du besvarar de frågorna i e-tjänsten. 

Om du ska betala moms

Om du ska betala in moms kan du använda dig av e-tjänsten Skattekonto för att få en sammanställning av vilket belopp det är du ska betala in. Du kan använda dig av den flik som heter “Betalningsuträkning” för att få reda på vad du ska betala. Om du deklarerar momsen på pappersblankett behöver du räkna ihop summan moms som ska betalas in själv. 

Den moms du ska betala måste finnas tillgänglig på Skatteverkets konto senast den dag när du ska lämna in momsdeklarationen. Betalning sker till Skatteverkets bankgiro, 5050-1055. Det går också att betala med ett inbetalningskort. För att betalningen ska styras rätt behöver du ange rätt OCR-nummer.

Om du ska få tillbaka moms

Om du ska få tillbaka moms kommer pengarna föras över till ditt skattekonto. Du ser saldot på ditt skattekonto när du är inloggad på Skatteverkets hemsida. Önskar du få beloppet utbetalat behöver du uppge ett kontonummer som pengarna ska betalas ut till. Det går också att fylla i pappersblanketten “Skatteåterbetalning till bankkonto”. Utbetalningen brukar ske inom ett par dagar. 

Redovisning av moms enligt särskilda ordningar – OSS

Sedan sommaren 2021 finns det nya regelverk som gör att flera företag som säljer tjänster eller varor till icke beskattningsbara personer, alltså till exempel privatpersoner, kan bli tvungna att momsregistrera sig i köparens land. Det kräver en större mängd administration av företag och för att underlätta har man gjort det möjligt att betala och redovisa moms genom särskilda ordningar. Du kan läsa mer om detta på Skatteverket.se.

I korthet innebär de särskilda ordningarna att ett företag kan använda OSS, en e-tjänst där man kan redovisa och betala moms. 

Tips inför momsdeklarationen

Det finns ett par saker att ha i åtanke när du ska upprätta din momsdeklaration. Först och främst behöver du kontrollera så att de uppgifter du använder är korrekta. Ibland kan det hända att en faktura från ett tidigare år kommer med av misstag. Gå alltså igenom alla fakturor du använder som grund för deklarationen så att de säkert gäller det aktuella räkenskapsåret.

Ett bra tips är att skriva ut en momsdeklarationsblankett och använda den för att ringa in de fält som du ska fylla i. Du behöver inte deklarera på papper, men du kommer få en tydligare överblick av vilka fält som gäller för ditt företag genom att ha en blankett där du gör markeringar. Att faktiskt ha en fysisk blankett framför dig kommer också göra det enklare att förstå hur deklarationen är uppbyggd. En del blir avskräckta första gången man ser en momsdeklaration, men den är logiskt uppbyggd och följer ett särskilt mönster så att det ska vara lätt att förstå hur den ska fyllas i. 

Vanliga frågor om moms och momsdeklaration

Vissa frågor som rör momsdeklarationen är mer frekvent ställda än andra. Vi har sammanställt svar på några av de absolut vanligaste frågorna som företagare har gällande den. 

Kan man lämna in momsdeklarationen senare om man inte hinner i tid?

Om det är så att du inte kan lämna in din momsdeklaration i rätt tid kan det hända att du blir tvungen att betala en förseningsavgift. Den ligger på 625 kronor. Det är endast i vissa fall det går att få anstånd med deklarationen. Om man får det så behöver man inte betala någon förseningsavgift. En företagare måste skicka in en skriftlig ansökan där hen ber om anstånd. Giltiga orsaker kan bland annat vara att man är sjukskriven eller att man har drabbats av ett datafel som är av en så pass allvarlig grad att det inte går att göra deklarationen.

Går det att ändra hur ofta en momsdeklaration ska lämnas in?

Det går att ansöka om en ändring av momsregistreringen ifall man vill lämna in en momsdeklaration antingen oftare eller mer sällan än man gör i dagsläget. Vilka möjligheter man har beror på hur stor omsättning företaget har. Det som gäller är det som listas i tabellen nedan.

OmsättningRedovisningsperioder att välja mellan
Maximalt 1 miljon kronorEn gång varje år, varje kvartal eller varje månad
Maximalt 40 miljoner kronorEn gång i kvartalet eller månatligen
Mer än 40 miljoner kronorEnda möjliga alternativet är en gång i månaden

Vilka momssatser gäller?

I de allra flesta fallen är momssatsen 25 %. Det finns ändå undantag på både tjänster och varor som har andra momssatser än så. Du som företagare ska alltid kontrollera vilken momssats som gäller för verksamheten eftersom det är den du ska addera när du skickar fakturor till kunder. Du kan kontrollera vilka momssatser som gäller för olika tjänster och varor hos Skatteverket. Där finns också information om vilka undantag det finns, det vill säga sådana branscher, tjänster eller varor som har andra momssatser än 25 %.