Interior of a modern art gallery

Skatteregler vid köp och försäljning av konst

Om ett företag eller en konstnär antingen säljer eller köper konst gäller speciella momsregler. Moms betalas i princip för nästan alla varor och tjänster, men vad gäller just kulturområdet så finns det särskilda regler att ta i beaktande. I den här guiden går vi igenom de regelverk som finns gällande moms vid köp och försäljning av konst. 

Utgående och ingående moms

Om ett företag ska sälja en tjänst eller en vara lägger man på det som kallas för utgående moms. Om ett företag ska köpa en tjänst eller vara är det istället ingående moms, som blir en kostnad för företaget. Utgående och ingående moms används även när man köper och säljer konst, men man ska inte alltid addera moms på försäljningen. Det betyder också att man inte alltid har rätt att dra av moms på utgifter man har haft när man köpt konst. 

I Sverige har vi ett antal olika momsnivåer. Dessa är:

 • 25 % moms appliceras på majoriteten av alla tjänster och varor som säljs. Inom kulturområdet används 25 % moms på entréavgifter till danstillställningar, biobesök och restaurangunderhållning. 
 • 12 % moms används inom hotell, restaurang, livsmedel och camping. För kulturområdet används 12 % moms på försäljning av konstverk som sker av konstnären själv eller av konstnärens dödsbo. Vid import av konstverk gäller 12 % moms oberoende av vem de är som är säljare.
 • 6 % moms gäller för e-böcker, tidningar, talböcker, noter och inträde till konserter och andra föreställningar. 6 % moms gäller även ifall ett företag eller konstnären själv upplåter upphovsrätten till konstnärliga verk. 

Skatt vid försäljning av konstverk

Konstverk är momspliktiga varor. Det betyder att du ska lägga till moms på priset om ditt företag säljer ett konstverk. Den som köper konstverket ska betala momsen. Köper du som företag ett konstverk kommer ni alltså även få betala moms. Det är grundregeln, men det finns undantag som vi kommer gå igenom nedan.

Om konstnären själv eller konstnärens dödsbo är säljaren gäller en momssats på 12 %. Om du är konstnär och säljer konstverk kan du göra det momsfritt förutsatt att du inte säljer för ett högre belopp än 336 000 kronor under ett beskattningsår. Överstiger försäljningen av konstverk det beloppet ska du redovisa moms från den första kronan. Vid redovisningen ska ska du uppge 12 % moms även för de konstverk som du inte har tagit ut moms på när de såldes.

Andra regler som gäller kring skatt på försäljning av konstverk är:

 • Gränsen på 336 000 kronor gäller inte om försäljningen sker genom ditt bolag. Då gäller istället en skattesats på 25 %. 
 • Frigränsen gäller inte om det är rättigheten till konstverket som säljs. Då ska du istället ta ut moms på 6 %. 

Det går även att begära att få en frivillig skattskyldighet om du inte säljer konstverk för mer än 336 000 kronor under ett beskattningsår.

Moms och utställningsersättning

Ersättning för utställningar av konstverk räknas som upphovsrättsersättning. En sådan ersättning har en momssats på 6 %. Det här betraktas således som en ersättning för upplåtelsen av visningsrätten och det blir en omsättning i konstnärens verksamhet. Dock är det inte att betrakta som en ersättning för själva arbetet med att skapa konstverket, och därför spelar det inte någon roll om den som skapat konstverket har F- eller A-skatt. 

En konstnär som deltar på många utställningar och får ersättning för dessa gör rätt i att momsregistrera sig eftersom momsplikten appliceras om det räknas som en ekonomisk verksamhet. 

Exempel på momssatser

Eftersom reglerna för moms kan vara svåra att förstå när det kommer till konstverk ska vi göra det lite enklare genom att ge några exempel på när olika momssatser gäller. Om du är fundersam på vilka momssatser som ska användas vid försäljning eller köp av konstverk kan du vända dig till Skatteverket för att få mera information. 

Varor och tjänster som har 25 % moms

Följande varor och tjänster ska beläggas med en momssats på 25 %:

 • Upphovsrättsersättningar
 • Textila verk och skulpturer som inte görs i upplagor på fler än 8 exemplar
 • Skissarvoden
 • Konsthantverk
 • Brukskonst

Varor och tjänster som har 12 % moms

 • Försäljning av det som kallas för lös konst. Till sådana konstverk räknas bland annat akvareller, oljemålningar, skulpturer som gjorts i en begränsad upplaga och grafiska blad. 12 % moms används endast om det är konstnären eller konstnärens dödsbo som äger varan när den ska säljas. 
 • Om konstverk importeras från ett land utanför EU till ett land inom EU

Varor och tjänster som har 6 % moms

 • Upphovsrättsersättningar som gäller rätten att kopiera eller publicera en bild. Bilden får inte vara ett reklamalster eller ett fotografi för att momssatsen på 6 % ska gälla. 
 • Ersättning för utställningar

Momsfria försäljningar av konstverk

Det finns även situationer där det inte ska betalas moms. Momsfria försäljningar är exempelvis vidareförsäljningsavgifter (droit de suite), individuell visningsersättning och försäljning av konstverk som ägs av konstnären eller dödsboet när försäljningen sker, och det totala säljbeloppet under året är mindre än 336 000 kronor.