vegtrafikkloven-1

Fortkörning och böter: Allt du behöver veta

Om du kör för fort kommer det få rättsliga påföljder. Hur påföljderna ser ut beror på hur allvarlig trafiköverträdelse du har gjort. Om du kör för fort är det allra vanligast att du får betala böter. Hur stort bötesbeloppet blir beror på vad hastigheten var och hur fort du körde. Om du kör allt för fort finns det också en risk för att Polisen kommer ta ditt körkort ifrån dig.

Fortkörning enligt lagen

Vi har hastighetsbegränsningar på vägarna av en orsak. De finns till för att alla ska vara trygga i trafiken. Om du kör för fort försätter du inte bara dig själv i fara. Du kommer också utsätta andra trafikanter för en större fara. Redan i körskolan får man lära sig att bromssträckan blir betydligt mycket längre om man bara kör någon kilometer snabbare per timme. Det är ändå lätt att glömma bort att det faktiskt spelar så stor roll. Därför börjar vi med en liten påminnelse.

  • Om du kör 90 kilometer per timme på torr asfalt är bromssträckan ungefär 40 meter.
  • Om du kör 110 kilometer per timme på torr asfalt är bromssträckan ungefär 60 meter.

Det här exemplet visar att en ökad hastighet faktiskt också innebär en ökad bromssträcka. Om olyckan är framme så är bromssträckan väldigt viktig. Det kan faktiskt vara den som spelar roll i frågan om liv och död. Därför har vi också straff för fortkörning. 

Straffen för fortkörning regleras i lagen om straff för vissa trafikbrott. 

Vårdslöshet i trafiken

Du kan dömas till böter för att du agerat vårdslöst i trafiken. Om du kör för fort är det troligt att det är den här lagstiftningen som kommer att tillämpas på dig. Om det du har gjort räknas som en mindre överträdelse kommer du inte bli av med körkortet. I ett sådant fall är det istället just böter som gäller. Hur stort bötesbelopp du får beror på hur fort du har kört. 

Fortkörning – straff och böter

Nu kommer vi gå in lite mer på fortkörning och straff. Vi ber dig vara uppmärksam på att de belopp vi kommer ange i den här texten är en ungefärlig indikation på vilka böter du kommer få betala. Det kan skilja sig åt. Däremot kan den här informationen vara nyttig om du vill förstå lite mer vad fortkörning kostar och att du tack vare det också kan överväga om det faktiskt är värt att trycka ner gaspedalen lite extra, bara för att komma fram någon minut tidigare än du hade gjort om du hade följt hastighetsbegränsningarna. Tänk på att vi i dessa tabeller enbart presenterar bötesbeloppen. Polisen kan bestämma att de måste ta ditt körkort ifrån dig också. Utöver att du då blir av med ditt körkort kommer du behöva betala böter.

Om hastighetsbegränsningen är 50 kilometer / timme eller lägre brukar bötesbeloppen se ut ungefär såhär: 

Antal kilometer över tillåten hastighetBötesbelopp
1 – 10 kilometer / h2000 kronor
11 – 15 kilometer / h2400 kronor
16 – 20 kilometer / h2800 kronor
21 – 25 kilometer / h3200 kronor
26 – 30 kilometer / h3600 kronor
Mer än 30 kilometer / h4000 kronor

Om hastighetsbegränsningen är över 50 kilometer / timme brukar bötesbeloppen se ut ungefär såhär:

Antal kilometer över tillåten hastighetBötesbelopp
1 – 10 kilometer / h1500 kronor
11 – 15 kilometer / h2000 kronor
16 – 20 kilometer / h2400 kronor
21 – 25 kilometer / h2800 kronor
26 – 30 kilometer / h3200 kronor
31 – 35 kilometer / h3600 kronor
Mer än 35 kilometer / h4000 kronor

Hur räknas bötesbeloppet ut?

Eftersom hastighetsbegränsningar finns till för att det ska vara tryggt för alla att vistas i trafiken spelar vägen du kör för fort på en stor roll när bötesbeloppets storlek räknas ut. Som du kan se i de tabeller vi presenterar ovan så är böterna högre om det är en lägre hastighetsbegränsning. Det beror helt enkelt på att det anses vara mer förenat med trafikfara om du kör för fort där hastighetsbegränsningen är lägre. En hastighetsbegränsning finns ju inte till för att göra det svårt för dig som chaufför. Den finns där för att skydda dig och andra från att vara med om en olycka.

Att få fortkörningsböter

Som bilförare kan du få böter på olika sätt. Det som de allra flesta tänker på direkt är att polisen har hastighetskontroller och stoppar förare som kör för fort direkt. Om du blir stoppad i en sådan kontroll kommer polisen meddela dig direkt om att du kommer bli ålagd att betala böter. 

Ett annat sätt att få fortkörningsböter är genom automatisk trafikövervakning. Numera använder sig polisen av övervakningskameror som finns utplacerade längs vägarna. Om en förare kör för fort kommer kameran ta ett fotografi av fordonet. Utifrån registreringsskylten avgörs sedan vart boten ska skickas. En sådan fortkörningsbot kommer komma fram via vanlig post.

Om boten skickas utifrån ett fotografi från en övervakningskamera kommer det skickas till den person som står registrerad på fordonet. Om någon annan har kört din bil och kört för fort måste du därför skicka in uppgifter om detta och bestrida att boten ställs ut i ditt namn. Om du inte gör det kommer det vara du som blir registrerad som den som inte har följt trafikreglerna. 

Fortkörning och straff – när tar polisen körkortet ifrån dig?

Om du bara gör en mindre överträdelse kommer du inte få ditt körkort taget från dig. Vad som är en mindre överträdelse finns det däremot inte någon helt klar gräns för. Om man ser till det stora hela så brukar man räkna med att ifall fortkörningen är mindre än 30 kilometer / timme över den tillåtna hastigheten så räknas just den fortkörningen som ringa. Men det kan naturligtvis skilja sig åt. Om du kör fort på vägar som har en lägre hastighetsbegränsning kan steget till att polisen tar ditt körkort vara lägre än om du kör lika många kilometer för fort per timme på en motorväg. 

Kort sagt innebär det att om du exempelvis kör för fort på en väg inne i en stad där hastighetsbegränsningen är 40 kilometer per timme så kommer polisen välja att ta ditt körkort snabbare än om du kör för fort på E4:an. Inne i en stad kan det hända att polisen väljer att ta ditt körkort om du har kört 20 kilometer för fort per timme. 

Spärrtid på indraget körkort

Om du får ditt körkort indraget som följd av en fortkörning kan du tilldelas en spärrtid. Vad gäller just fortkörning och straff är spärrtiden den tid du inte får använda ditt körkort. Du kan alltså inte framföra ett fordon lagligt under spärrtiden. Spärrtiderna regleras i Körkortslagen. En spärrtid kan vara allt från en månad upp till tre år. 

Hur lång spärrtid du får, och även hur högt bötesbeloppet blir, beror på om den fortkörning du har gjort kommer räknas som att den varit ringa eller grov. Det är en bedömning som görs från fall till fall. En faktor som spelar in i den bedömningen är vilken hastighetsbegränsningen på vägen där du körde var, och hur många kilometer per timme du körde för fort. 

Du kan få ett indraget körkort även på grund av andra saker, alltså inte bara för att du har kört för fort. Om du har begått ett brott eller en trafikförseelse är det troligt att Transportstyrelsen kommer återkalla ditt körkort om du har:

  • Kört under påverkan av alkohol
  • Om du har varit grovt vårdslös i trafiken
  • Om du har smitit från en olycksplats
  • Om du har kört mot rött, inte stannat vid en stoppskylt eller inte beaktat säkerhetsavstånd till fordonet framför dig

Vad händer när du fått ett indraget körkort?

Om polisen bestämmer att de ska dra in ditt körkort kommer de meddela Transportstyrelsen om det inom 48 timmar. Det här kallas för att göra ett beslut om omhändertagande av körkort. Du kan inte överklaga det beslut som polisen har gjort. 

Det du däremot kan göra är att du kan lämna synpunkter på beslutet. I och med det får du en ärlig chans att ge dina egna tankar om det inträffade. Tänk på att du inte kan göra detta om du redan har gått med på boten eller om du har godkänt den förseelse du har gjort. Det kommer du ombedjas göra skriftligen. Det kallas för ordningsföreläggande och när du har undertecknat ett sådant, ofta i samband med att polisen stoppar dig, kan du inte heller lämna in nya synpunkter på beslutet.

Transportstyrelsen kommer bestämma vilken spärrtid du får på ditt indragna körkort. Under den tidsperiod som de bestämmer får du inte använda körkortet. Det är kort och gott inte giltigt under den perioden. Hur länge Transportstyrelsen bedömer att du ska ha ett indraget körkort beror på vad det är du har gjort. De kommer också titta på ditt tidigare beteende i trafiken. Om du har begått brott i trafiken även tidigare kan spärrtiden bli längre. 

Fortkörningsböter i belastningsregistret

I belastningsregistret visas alla brott som en person har blivit fälld för. Eftersom fortkörning har straff med böter så kommer även sådana brott synas i belastningsregistret. Vad gäller just fortkörning är det ett brott som försvinner ur belastningsregistret efter ett visst antal år. Hur många år brottet syns beror på hur allvarligt brott som har begåtts. Om du har kört för fort brukar punkten som regel försvinna ur registret inom fem år. 

Fortkörning i belastningsregistret – ser arbetsgivaren den?

Alla brott som en människa har begått och blivit dömd för kommer finnas i belastningsregistret. Det går ju att begära ut utdrag ur belastningsregistret vid olika situationer, och det är även någonting som arbetsgivare ofta gör. Det du kan vara lugn med är att det finns olika typer av utdrag. En huvudsaklig regel är dessutom att du själv måste begära ut utdragen. Vem som helst kan inte begära ut ett utdrag om dig ur belastningsregistret. 

Ofta är det i samband med att någon ska arbeta inom skola eller med barn som ett utdrag ur belastningsregistret behövs. I de fallen är det inte relevant med en fortkörningsbot och den kommer inte heller visas i utdraget. Det finns ändå undantag och det finns situationer när en arbetsgivare kommer kunna se att du har fått en fortkörningsbot. I sådana fall kan du ändå tänka på att en sådan förseelse i det stora hela inte är så allvarlig. Så länge den inte påverkar din förmåga att sköta ditt jobb korrekt är det oftast heller inte någon fara. 

Fortkörningsböter finns till för din och andras skull

Även fast fortkörningsböter inte är roliga att få finns de till av en orsak. Det är alltid bra att påminna sig själv om den orsaken. En fortkörningsbot får du om du har varit vårdslös i trafiken. I grund och botten kan vårdslöshet i trafiken leda till olyckor. I värsta fall olyckor som kan orsaka död eller skada på en annan person. Därför uppmanar vi dig att se på fortkörningsböter som någonting bra, och naturligtvis vill vi också uppmana dig till att följa alla trafikregler som finns. De finns till av en orsak.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer