arvsrätt

Advokat inom arvsrätt

Arvsrätt är ett område som omfattar allt som rör rätten till att ärva någon. En advokat som arbetar inom arvsrätt kan således både vara behjälplig när man vill reda ut vem som har rätt till vad enligt lagstiftningen, men kan också vara till nytta när man ska upprätta ett testamente och vill vara säker på att dokumentet är juridiskt godkänt. Den svenska lagstiftningen styr arvsrätten, och i den här guiden kommer vi tydliggöra vad den säger och även förklara hur du kan få stöd av en jurist eller advokat inom arvsrätt.

Vad arbetar en jurist eller advokat inom arvsrätt med?

En jurist eller advokat som arbetar med arvsrätt är expert på lagstiftningen och allt vad den säger om vem som har rätt att ärva vem. En advokat inom arvsrätt kan hjälpa er med att reda ut alla frågor som rör det juridiska och klargöra vem som har rätt till vad. Det är inte endast vid en tvist som en advokat kan hjälpa till, utan man kan också välja att anlita en jurist eller advokat för att helt enkelt få stöd av en expert när man ska fördela ett arv. I många fall kan det vara bättre att anlita en utomstående person för det här ändamålet eftersom arvsfrågor kan vara komplicerade och ibland kan ge upphov till att man blir oense. 

Rätten att ärva

Arvsrätten skyddar släktingar när någon avlider. Beroende på hur släktskapet och relationerna ser ut kan man ha rätt till olika delar av arvet. Barn har alltid rätt till det som kallas för laglott, och den uppgår till 50 % av de totala tillgångarna. Om man exempelvis är tre barn delar man på de 50 % sinsemellan. När man har rätt att begära ut sin laglott beror dock på om föräldrarna varit gifta eller inte. 

I dag ser familjekonstellationerna inte ut på samma sätt som de gjorde för ett par decennier sedan. Det är vanligt att man går skilda vägar och att det finns särkullbarn, och i sådana situationer kan arvsfrågorna bli mer invecklade. En advokat inom arvsrätt kan reda ut vad lagen säger om er specifika familjerelation.

Bouppteckningen innehåller uppgifter om tillgångar och skulder

För att man ska kunna fördela arvet enligt lagen behöver man först göra en bouppteckning. I den ingår alla de skulder och tillgångar som den avlidne har haft. I bouppteckningen redovisar man också vem som är dödsbodelägare och vem som är arvingar. Det är de som är delägare i ett dödsbo som innehar ansvaret för att en bouppteckning görs. Viktigt att veta är att en person som har rätt att ärva den avlidne inte får göra bouppteckningen, utan man behöver överlåta arbetet till en förrättningsman. 

Anlita en jurist för att skriva ett testamente

För att testamente ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formkrav. Det är därför man ska anlita en jurist eller advokat som upprättar det åt en. Om testamentet inte är upprättat på ett korrekt sätt kommer det istället behandlas som önskemål och då får dödsboets delägare själva välja om de ska ta dessa i beaktande eller inte. Ett testamente som är korrekt upprättad är juridiskt bindande, och alltså ingenting som dödsboets delägare kan välja om de vill respektera eller inte. 

Att skriva testamente är särskilt viktigt om man inte är gifta, eftersom de arvsregler som finns är framtagna så att de är anpassade efter gifta par som har barn. Om man är skild, lever i en samborelation eller om man inte har några arvingar är det viktigt att man upprättar ett testamente. Även fast man är gift kan det vara värt att skriva ett testamente om man vill att vissa av ens tillgångar ska gå till en specifik person. I ett testamente kan man välja att testamentera ägodelar och tillgångar även till sådana som inte är ens släktingar.

Ett testamente ska upprättas skriftligt och bevittnas av två personer. De personerna behöver däremot inte ha läst vad som står skrivet i testamentet. Nära släktingar kan inte bevittna ett testamente. 

Eftersom det är viktigt att man formulerar sig tydligt och på ett korrekt sätt är det alltid att rekommendera att ta kontakt med en jurist när man ska skriva testamente. Då kan man vara säker på att allt som måste finnas med kommer stå med, och att dokumentet är juridiskt korrekt. 

Om det inte finns arvingar eller testamente

Om det inte finns några arvingar och den avlidna personen inte har upprättat ett testamente tillfaller alla tillgångar till Allmänna Arvsfonden. Det är en fond som har till uppgift att stödja icke-vinstdrivande organisationer som fokuserar på verksamheter för unga, barn och personer som har en funktionsvariation. Varje år är det ungefär 400 projekt som beviljas stöd av fonden. 

Vanliga frågor inom området arvsrätt

Att det kan vara förvirrande att veta vad som egentligen gäller i arvsfrågor är inte så konstigt. Lagstiftningen är omfattande och för en person som inte har juridisk kunskap kan det vara knepigt att förstå hur ett arv fördelas. För att göra det lite enklare för dig sammanställer vi här svar på några av de allra mest vanliga frågorna vi får om arv och testamenten. 

Ärver sambon varandra?

Nej, sambon ärver inte varandra per automatik. Även fast man som samboende har gemensamma barn eller levt tillsammans under många år finns det ingen arvsrätt. För att samboende ska ärva varandra måste det finnas ett testamente. Du kan ta kontakt med en advokat inom arvsrätt hos oss på Synega om du och din sambo vill upprätta ett testamente för att säkerställa att ni ärver varandra.

Ärver gifta par alltid varandra?

Som grundregel ärver man sin make/maka när denne går bort, men om det finns särkullbarn i relationen har de rätt att få ärva sin förälder omedelbart när denne avlider. Det man kan göra är att skriva ett testamente där man begär att barnen ska vänta med att kräva ut sin laglott tills den andra parten dör. Det kan vara bra att göra om det föreligger en risk för att den efterlevande parten inte kommer klara sig ekonomiskt. Vi på Synega hjälper dig gärna att gå igenom vad som gäller om det finns särkullbarn och vid behov kan våra advokater inom arvsrätt upprätta ett testamente som motsvarar era önskemål. 

Hur förvarar man ett testamente?

För att ett testamente ska kunna användas när någon avlider måste man ha tillgång till själva originalet, har man bara en kopia gills det inte. Därför behöver man vara noga med att förvara testamentet på en säker plats. Ett kassaskåp eller någon form av bankfack kan vara fördelaktigt. Se också till att det finns någon annan som vet var testamentet förvaras så att det kan tillämpas vid dödsfall. 

Måste man registrera testamenten?

Nej, man behöver inte registrera ett testamente. Det man däremot måste känna till är att det endast är testamenten i original som är giltiga. Det finns flera begravningsbyråer och företag som erbjuder sig att förvara testamenten. Om man inte själv har en säker plats där man kan förvara sitt testamente kan man vända sig till någon av dem. 

Vad räknas som enskild egendom?

Enskild egendom är sådan egendom som ens äkta hälft inte har automatisk rätt att ta del av. Vad som är enskild egendom kan regleras genom ett testamente eller äktenskapsförord, något som en av våra advokater inom arvsrätt kan hjälpa er med att upprätta. Egendom som man fått genom gåvobrev kan även räknas som enskild egendom. 

För att någonting ska kunna anses vara enskild egendom behöver det vara bestämt genom ett juridiskt dokument. Det är det en jurist inom arvsrätt hjälper er med att tydliggöra och säkerställa, så att allting blir så som ni önskar. 

Jag har ingen kontakt med mina barn. Kan jag testamentera bort dem?

Nej, det går inte att testamentera bort sina barn. Även fast du skulle skriva ett testamente där du skriver att de inte ska ärva något har de rätt till sin laglott. Laglotten omfattar både biologiska barn och adopterade barn. Om du testamenterar all din egendom till någon annan har barnen alltså ändå rätt till sin del, och de kommer då få ut den genom att begära en jämkning av testamentet. 

Kan man ge ett förskott på arv?

Om man ger gåvor till sina bröstarvingar kan de ibland antas vara ett förskott på arvet. De kan i vissa fall tas med i beräkningen när man sedan gör själva arvsskiftet, vilket innebär att den personen som har tagit emot en gåva får en mindre del av arvet. Om man vill ge ett förskott på ett arv gör man det enklast genom att dokumentera att den gåva man ger också är ett förskott på arvet. Den dokumentationen bör göras skriftligt. 

Kan man ge en gåva utan att det ses som förskott på arv?

För att en gåva till en bröstarvinge inte ska räknas som ett förskott på arv måste man skriva ett gåvobrev. I brevet ska det framgå att gåvan inte är att betrakta som ett förskott. Kontakta gärna en av våra advokater inom arvsrätt om du vill veta hur du ska formulera dig för att gåvan inte ska ses som ett förskott.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer