skada på träning

Så går du tillväga vid en skada på träningscentret

Träning är en viktig del av vardagen, och har stor inverkan på den fysiska och psykiska hälsan. Regelbunden aktivitet är bland de bästa åtgärderna du kan vidta för att ta hand om din kropp, men ibland kan det bli för mycket av det goda.

Det finns många anledningar till att skador kan uppstå före, under eller efter träning, men gemensamt för dem alla är att de försvårar träningen. Skadorna kan även få konsekvenser för andra områden i livet, beroende på hur allvarliga de är. Om du till exempel inte kan arbeta, eller om skadan leder till ekonomisk skada genom kostnader i samband med rehabilitering är det många som undrar om de har rätt till ersättning.

I den här artikeln kan du läsa mer om hur du går tillväga vid en skada på ett träningscenter, och vilka möjligheter du har.

Vem är ansvarig för skadan?

Många tror att gymmet står för alla skador som uppstår i samband med deras medlemskap, vilket inte stämmer. Centralerna har i regel egna klausuler som skyddar dem från ansvar för skador som uppstår vid utbildning i deras lokaler, eller i centrets regi. Den här typen av klausuler förhindrar inte skadeståndsansvar på en objektiv grund som inte är verkställd, och vi återkommer till detta lite senare.

Utgångspunkten när du ska ta reda på vem som är ansvarig för skadan är att du själv ska stå för mindre till måttliga skador som följer av ditt agerande. Du blir till exempel ansvarig för belastningsskador om du har lyft för tungt, eller tränat för mycket. Du kommer också att ansvara för skador som uppstår genom att använda utrustningen på fel sätt, eller om du inte återhämtar dig tillräckligt bra mellan passen.

När det kommer till ansvar för dolda fel, som lösa kablar eller trasiga säten på spinningcyklar, är det inte lika lätt att placera ansvar.

Avhjälpande och dokumentation av skadan

Det första du bör göra om du får en skada på gymmet är att kolla omfattningen med en läkare eller annan specialist. Här får du en bedömning av hur omfattande skadan är, och vad som behövs för att behandla den. Se till att denna information skrivs i en journal eller liknande, om bevis behövs vid ett senare tillfälle.

När skadan ska åtgärdas eller behandlas medför det ofta utgifter. Typiska kostnader kan vara självrisker för läkarbesök, mediciner, uppföljningstillfällen eller annan rehabilitering. Spara alla kvitton och information om de utgifter du har haft i samband med skadan. Detta kan vara avgörande för eventuell ersättningsutbetalning vid ett senare tillfälle.

Om skadan beror på felaktig utrustning är det viktigt att ta foton och anteckningar som dokumenterar vad som har hänt. Ta gärna flera bilder på utrustningen, felet och skadan.

Ersättningsskyldighet på olovlig objektiv grund

Som tidigare nämnts kan ett utbildningscenter bli skadeståndsskyldigt på objektiv grund som inte är verkställd. Mycket ska göras och i en dom från Högsta domstolen konstaterades att mindre till måttliga skador till följd av träning och fritidsaktiviteter är något man får räkna med.

Om du kan bevisa att gymmet kan skyllas för skadan, till exempel genom att inte underhålla utrustningen på rätt sätt, eller inte installera den på rätt sätt, så kan ansvaret övergå till dem. Centret kan hållas ansvarigt för allvarliga skador orsakade av felaktig utrustning.

Kontakta centret

Har du drabbats av en skada som du anser att centralen ska ansvara för kan det vara bra att lämna in ett klagomål där du beskriver vad som har hänt. Här kan det också vara bra att bifoga dokumentationen efter undersökningen av din skada, och fråga hur centralen föreslår att ärendet ska lösas. Inget gym vill att sina medlemmar ska skadas, och det lönar sig att ha en artig och bra ton under kommunikationen. Det bästa resultatet är om du kommer fram till en lösning som fungerar för båda parter.

Om centret inte ser ärendet på samma sätt som du, och du inte kan hitta en lösning, kan det vara bra att kontakta en jurist eller konsumentrådet för vidare bedömning av ärendet. Om skadan har resulterat i stora ekonomiska förluster, till exempel förlorad inkomst, är det viktigt att ta reda på om centralen ska ersätta förlusten.

Kolla om du har en försäkring som täcker skadan

Om du inte kan hitta en bra lösning tillsammans med centralen, och du inte kan kräva ersättning, är det bra att kolla om du har en försäkring som kan täcka den skada du drabbats av. Det finns många olika försäkringslösningar och genom att kontakta ditt försäkringsbolag får du en bra överblick över vilket skydd du har.

Undvik skador under träning

Eftersom det är en hög tröskel för att ett gym ska bli skadeståndsskyldigt är det bäst att undvika skador så långt det är möjligt.

Som ny medlem erbjuds du ofta en gratistimme med personlig tränare och här är det bra att få en bra överblick över hur utrustningen är säker. Även stamkunder kan ha stor nytta av en sådan recension. Genom att säkerställa god teknik och säker användning av apparater kan du förebygga och därmed undvika olyckliga skador.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer