häva köp

Häva köp – allt du behöver veta

Ibland blir ett köp inte som man har tänkt sig. Det kan både gälla dyrare och billigare saker man har köpt. Som konsument kan man ha rätt att häva ett köp, men så är inte alltid fallet. Det finns en del lagar och riktlinjer som styr när man har rätt att göra det och när man inte kan det. Det här är rätt guide om du vill veta vilka rättigheter du har när du inte är nöjd med en produkt eller en vara som du har skaffat.

Köp av ett företag

Om en privatperson köper en vara av ett företag så gäller den lag som kallas för konsumentköplagen. Det är en lag som gäller när man köper lösa saker, exempelvis livsmedel, kläder, elektronik, möbler eller bilar. Lagen gäller också när man köper begagnade eller rabatterade varor, förutsatt att man köper dem av ett företag. Vad man betalar för en vara är alltså inte avgörande, utan det är själva förhållandet mellan säljare (företag) och köpare (privatperson) som bestämmer när lagen gäller.

Konsumentköplagen gäller inte ifall man köper någonting av en annan privatperson eller när man gör inköp till sitt företag. Om man leasar en bil eller köper en bostad gäller den inte heller. 

Dina rättigheter enligt konsumentköplagen

Konsumentköplagen ger alla privatpersoner rätt att reklamera en vara inom tre år från det att den har köpts. Reklamationsrätten gäller så kallade ursprungliga fel. Har man använt varan på ett felaktigt sätt som strider emot bruksanvisningen och det då har blivit fel på produkten kan man inte reklamera den. 

Företaget som har sålt varan till dig har ansvar för produkten och att den inte ska ha några ursprungliga fel. Det som är värt att veta är att sådana fel inte måste visa sig på en gång, utan de kan även träda fram när man redan använt produkten en tid. En vara måste inte heller vara helt sönder för att den ska räknas som felaktig. Det kan också handla om att du har fått information som inte stämmer när köpet görs, eller att den vara du har fått avviker från vad ni kommit överens om när köpet gjordes. 

Om det är fel på en vara

Om det är fel på en vara du har köpt har du inte automatisk rätt att genast häva köpet. Det första du ska göra är att göra en reklamation till företaget. Ofta vill de ta in produkten för att kontrollera dess status. Om det är så att reklamationen godkänns, det vill säga att det faktiskt är ett fel på produkten som inte du har orsakat, kan ett företag erbjuda dig olika saker. Alla dessa nedanstående alternativ är möjliga:

  1. Erbjuda dig en ny likvärdig produkt
  2. Reparera felet
  3. Få pengarna tillbaka (dvs. häva köpet)

Du kan begära att få häva köpet, men ett företag har ingen skyldighet att låta dig göra det direkt. Företaget har en rättighet att först försöka åtgärda felet. 

Om företaget ska reparera varan så måste det ske inom skälig tid. Du som har betalat för en produkt ska ju också kunna använda den. Om det är så att det tar väldigt lång tid för företaget att göra en reparation, eller om de har försökt göra det upprepade gånger utan att lyckas ska du begära att få häva köpet. Dina chanser att få göra det ökar när företaget inte har lyckats åtgärda felet. 

Att häva ett köp enligt konsumentköplagen

Ifall företaget inte kan fixa det som är fel eller ge dig en ny likvärdig vara har du rätt att kräva att du ska få häva köpet. Om företaget häver ett köp betyder det att du får alla pengar tillbaka och att du lämnar tillbaka produkten till säljaren. Ibland vill företaget istället erbjuda dig ett tillgodokvitto, men du har ingen skyldighet att ta emot det. Du har alltså laglig rätt i sådana situationer att få pengarna tillbaka. 

Det finns ett krav som måste uppfyllas för att man ska få häva köpet, och det är att det som är fel ska ha en väsentlig betydelse för dig. Här tittar man inte på vad som kan anses vara väsentligt i största allmänhet utan företaget ska utgå från de specifika behov du har som kund. 

En annan sak som är bra att veta är att du enligt lagen har rätt till ränta på beloppet som du har betalat för den felaktiga varan. Ibland kan du som kund också bli ersättningsskyldig till företaget om varan har använts på ett sådant sätt att den har minskat i värde, trots att den har ett fel. Det kallas för ett nyttoavdrag. 

Skadestånd för förluster och utgifter

Om du som konsument har drabbats av utgifter på grund av att varan är felaktig ska du även få ersättning för dem. Din rätt att få skadestånd finns även fast det är så att du väljer att försöka häva köpet och får pengarna tillbaka. Det du kan få skadestånd för är bland annat förlust av inkomst, utlägg för transporter och resor och prisskillnader (alltså om du efter att ha hävt köpet måste betala mer för att få en motsvarande produkt). Du kan också få skadestånd om felet har orsakat andra skador på din egendom, exempelvis om en diskmaskin du har köpt är defekt och orsakar vattenskador trots att den installerats korrekt. 

Häva köp – avbeställa varor

Om du har beställt en vara så har du rätt att avbeställa den innan den har hunnit levereras. Du kan alltså häva köpet sådana gånger, förutsatt att du inte har tagit emot varan. Ett företag kan aldrig tvinga dig att faktiskt gå igenom med köpet om du ångrar dig. Det som däremot kan hända är att du blir skyldig att betala ersättning till företaget om de har drabbats av kostnader i och med den beställning du har gjort. Det kan exempelvis vara ifall den vara du har beställt är specialtillverkad och därför inte kommer gå att sälja till någon annan. 

Vid tvister med ett företag om att häva köp

Ibland uppstår det situationer när ett företag och en kund inte kommer överens. Om du har låtit företaget försöka åtgärda ett fel och de inte lyckas med det, men ändå nekar dig att häva köpet, kan du ta kontakt med ARN, Allmänna reklamationsnämnden. Det här är en nämnd som gör prövningar av ärenden mellan företag och privatpersoner och sedan ger de en rekommendation om hur de anser att man ska lösa tvisten. De allra flesta företagen i Sverige följer den rekommendation som ARN ger, men de är inte tvungna att göra det. Konsumentköplagen är tvingande, den kan ett företag inte frånsäga sig. Men, de rekommendationer som ARN ger är inte tvingande och därför kan man inte kräva att ett företag ska följa de rekommendationerna.

Häva köp – distansköplagen

Som konsument har man rätt att häva ett köp inom 14 dagar om det är så att köpet har gjorts på distans. Att ett köp görs på distans innebär flera olika saker. Det kan vara att du har köpt någonting på internet, att du har gjort ett köp av ett företag som sålt någonting utanför deras egentliga affärslokal, eller att du har köpt någonting via telefonförsäljning. Distansköplagen gäller både när man köper tjänster och varor. 

Organiserat system är ett krav för att distansköplagen ska gälla

För att distansköplagen ska gälla måste företaget man handlar av ha något som man kallar för ett organiserat system. Med det menas att företaget ska ha vidtagit sådana åtgärder som behövs för att de ska kunna sälja sina tjänster eller varor på distans. Ett organiserat system kan till exempel vara att företaget har skapat en webbshop med syfte att låta kunder handla på nätet. Det kan också handla om att företaget aktivt ger uppmaningar till eventuella kunder att kontakta dem antingen via mejl eller telefon. 

Hur kan man häva köp när de är gjorda på distans?

Att häva ett köp som gjorts på distans brukar vanligen kallas för att man använder sin ångerrätt. Enligt distansköplagen har man 14 dagar på sig att ångra köpet. Man börjar räkna den tiden från det att man har tagit emot eller hämtat ut den produkt man har köpt. Om man har köpt en tjänst kan man välja att ångra det köpet inom 14 dagar från att man signerat ett avtal. 

Vad gäller privata individuella pensionssparanden och livförsäkringar som köps på distans så har man hela 30 dagar på sig att ångra köpet. När man räknar på antalet dagar räknar man både med vardagar och helgdagar. 

Hur man ska gå tillväga för att ångra, eller häva, ett dylikt köp brukar framgå i köpvillkoren. Köper man en vara på nätet är det vanligt att man skickar tillbaka den i sin originalförpackning och att man därefter får pengarna tillbaka. 

Ångerrätten är inte giltig vid följande situationer

Vissa tjänster och varor omfattas inte av ångerrätten. Du kan inte häva ett köp, även fast du gjort det på distans, om köpet gäller resor, spel, hotellvistelser eller lotterier. Det går inte heller att häva ett köp genom ångerrätten om man har beställt en produkt som ska specialtillverkas enligt ens önskemål. Vidare har man inte heller rätt att ångra (häva) köpet om det gäller varor som kan få ett sämre skick väldigt snabbt, såsom livsmedel. 

Konsumenten kan behöva betala returfrakt

Om vi säger att du har köpt ett par jeans i en butik på nätet, får hem dem och inte är nöjd med byxorna, så kan du alltså häva köpet (ångra det) inom 14 dagar. Du kan behöva betala för returfrakten, alltså det som det kostar att skicka tillbaka plagget till företaget som sålde dem. Ett företag måste informera om ifall du är skyldig att betala returfrakt ifall du nyttjar ångerrätten innan du ingår köpet. Detta brukar framgå i köpvillkoren. Du kan även bli skyldig att betala för värdeminskning. Det kan exempelvis vara om du har köpt ett par skor som inte passade, men att det kommit märken på skorna när du provat dem. Då kan skorna minska i värde för företaget och det är någonting du kan behöva ersätta dem för. 

Häva köp av privatperson

När man köper någonting av en privatperson så gäller inte konsumentköplagen. Det betyder att en privatperson inte är tvungen att försöka reparera felet på en vara, eller att hen behöver ge dig en likadan motsvarande. När man köper någonting av en privatperson är det istället köplagen som gäller. Den är inte lika strikt utformad till köparens fördel på det sätt som konsumentköplagen är. 

Om det skulle vara fel på en vara man köper av en privatperson så är det avtalet mellan dig och säljaren som avgör vad som gäller. I många fall väljer privatpersoner att sälja varor i befintligt skick, och som köpare går man då med på att varan köps precis så. Men, det innebär inte att säljaren är helt friskriven från ansvar. Säljaren har ett ansvar om det är så att varan är i ett mycket sämre skick än vad som beskrivits, eller om det finns fel som säljaren inte valt att berätta om. Som köpare ska man också kunna förvänta sig ett visst skick på en vara utifrån det pris man betalar. Betalar man alltså väldigt mycket ska man kunna förvänta sig ett skick på varan som motsvarar priset. 

Det går att göra e reklamation till säljaren, även när denna är en privatperson. Det som rekommenderas är att man sinsemellan diskuterar vad som är rimligt och försöker komma fram till en lösning som känns lämplig för alla inblandade. Om man inte gör det så kan man som köpare driva ärendet vidare i domstol för att kräva att man ska få häva köpet. Man kan inte vända sig till ARN om man gjort ett köp av en privatperson som man vill häva. 

Sammanfattning av att häva köp

Det finns olika regler och lagar som gäller om man vill häva ett köp. Det som egentligen styr vilka rättigheter man har är i mångt och mycket vem man köper varan av, och i vilken egenskap man gör det. Om man köper en vara som privatperson av ett företag är det allra enklast att häva ett köp – men då måste det finnas ett fel på varan. Man har inte automatisk rätt att häva ett köp bara för att man inte gillade den produkt man fick. Däremot har man enligt distansköplagen 14 dagars ångerrätt. Under den tiden kan man ångra sitt köp utan att behöva ange en orsak, och utan att det ska vara något fel på varan.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer