Köplagen

Köplagen: En komplett guide

Köplagen är en lag som gäller när en privatperson köper en vara av en annan privatperson. Det som skiljer den här lagen från konsumentköplagen är alltså att köplagen omfattar affärer mellan privatpersoner medan konsumentköplagen gäller för affärer mellan en privatperson och ett företag. I den här guiden kommer vi berätta lite mer om vad som ingår i köplagen, när den gäller och vad du som köper eller säljer varor har för rättigheter och skyldigheter. 

Vad omfattas av köplagen?

Köplagen omfattar lös egendom. Med lös egendom menar man varor såsom kläder, möbler, vitvaror eller bilar. Det som däremot inte omfattas av köplagen är köp och försäljning av tjänster. Köper du exempelvis tjänsten fönstertvätt eller gräsklippning av en privatperson kommer inte köplagen vara gällande för den affären. Köplagen gäller inte heller om du köper en vara eller en tjänst av ett företag. 

Detta säger köplagen

Det finns flera bestämmelser som ingår i köplagen. Om säljaren och köparen inte har avtalat om några särskilda villkor i samband med affären är det de bestämmelserna som gäller. Till skillnad från konsumentköplagen där ett företag inte kan avsäga sig regelverken, så kan man avsäga sig lagbestämmelserna som finns i köplagen. Både köparen och säljaren måste vara överens om villkoren innan köpet görs för att det ska gå att avsäga sig bestämmelserna i köplagen. Om säljaren och köparen inte har kommit överens om specifika villkor gäller alltså lagen. 

Varans leverans

Att köpa en vara och inte få den levererad på det sätt och inom den tid som blivit utlovat är frustrerande. Och den frustrationen gäller både om man köper en vara av en privatperson och ett företag. Det finns regleringar gällande detta i köplagen. 

Leverans av den vara som köpts ska ske utifrån det som köparen och säljaren har kommit överens om. Om man inte har avtalat om en specifik leveranstid säger lagen istället att varan ska bli levererad inom det som brukar benämnas som en skälig tid. Det specificeras dock inte mer ingående vad skälig tid är utan det är någonting som man bedömer från fall till fall. En säljare måste däremot inte överlämna en vara till köparen innan den som köpt varan har betalat för den. 

Om leveransen blir försenad

Om du köper en vara och säljaren inte levererar den enligt det ni har kommit överens om har du i första hand rätt att kräva att säljaren skickar varan till dig per omgående. Du kan också välja att ge den som säljer varan en så kallad tilläggstid, det vill säga en ny leveranstid. Om säljaren inte har levererat produkten innan tilläggstiden tar slut kan du som köpare bestämma att du häver köpet. Du har i sådana fall också rätt att få ersättning om du har drabbats av kostnader till följd av säljaren inte fullgjort sin del av er affärsöverenskommelse.

Ansvaret för varan

En säljare är ansvarig för varan olika länge beroende på hur överlämningen görs. Om köparen väljer att hämta varan så blir varan köparens ansvar så fort hen har hämtat den. Om säljaren i sin tur transporterar varan till köparen övergår ansvaret när överlämningen har skett. Om varan ska skickas, exempelvis med ett fraktbolag som DHL eller Postnord blir köparen ansvarig för varan när säljaren lämnat in den. Köparen är alltså också ansvarig för varan när den fraktas. 

Det finns ett undantag till den regeln och det är om varan transporteras på samma ort, alltså att säljaren lämnar in varan på samma ort dit den ska transporteras. Då är varan på säljarens ansvar under transporten. 

Vad är en felaktig vara?

Vad som är en felaktig vara kan ibland vara svårt att avgöra när det gäller köp mellan privatpersoner. Som regel kan man säga att det i huvudsak är det man avtalat som avgör huruvida en vara kan anses vara felaktig eller inte. Något som däremot är viktigt att veta är att köplagen inte är tvingande. En säljare kan alltså friskriva sig från fel som möjligen finns på varan. Det är relativt vanligt att man gör så om det är en begagnad produkt som säljs vidare. 

Även fast det finns ett avtal mellan köparen och säljaren som säger att en friskrivning från fel finns kan en vara räknas som felaktig. Det kan exempelvis handla om:

  • Att säljarens beskrivning av varan inte är sanningsenlig
  • Att skicket på varan är mycket sämre än vad man som köpare kunnat förvänta sig utifrån det pris man betalade
  • Att den som säljer varan har undanhållit information om mer allvarliga fel på produkten, även fast säljaren visste om att det fanns sådana brister

Reklamation vid fel på en vara

Om det är fel på varan som du har köpt ska du reklamera det till den person du köpte den av. Med reklamation menas att du kontaktar säljaren och påpekar felet. Du kan inte vänta hur länge som helst med att göra en reklamation, utan den ska göras inom det som kallas för en skälig tid. Vad som är en skälig tid kan variera beroende på vad det är du har köpt, men enligt köplagen ska en reklamation ske inom två år från det att du gjorde köpet.

Det här kan du kräva vid en reklamation

Om du gör en reklamation har du vissa rättigheter som köpare, också när säljaren är en privatperson. Säljaren har som första alternativ en möjlighet att reparera varan eller att istället ersätta dig med en ny likvärdig produkt. Eftersom köp mellan privatpersoner ibland handlar om begagnade saker är det dock inte alltid säkert att säljaren kan göra det. 

Om det är så att varan inte kan repareras eller om du inte kan få en likadan motsvarande vara har du som köpare rätt att häva köpet eller att kräva att få ett prisavdrag. Om köpet hävs lämnar du tillbaka varan till säljaren och får tillbaka de pengar du har betalat. Det är värt att veta att för att man ska kunna häva ett köp krävs det att felet som finns har en väldigt stor betydelse för dig som har köpt produkten. 

Vill du begära prisavdrag ska det vara skäligt i förhållande till felet och varans värde. Ofta går det att diskutera sig fram till ett prisavdrag som är bekvämt både för säljaren och för köparen. 

Det är alltid bäst att göra en reklamation skriftligt, antingen via SMS eller e-post. På det sättet finns all kommunikation sparad och om det skulle uppstå tvister mellan köpare och säljare finns det svart på vitt vad ni har kommit överens om.

Tänk på detta innan du köper något av en privatperson

Att handla begagnat av privatpersoner är väldigt bra på många sätt. Ofta kan du få den vara du vill ha till ett bra pris, samtidigt som det är fördelaktigt för klimatet att vi köper mer och mer begagnat. För att affären ska bli så trygg som möjligt är det ett par saker du kan tänka på innan du genomför ett köp.

Vid försäljning av begagnade varor förekommer ofta ett begrepp i still med “säljes i befintligt skick”. Ett sådant uttryck innebär att du som köper varan inte kan räkna med att den är i nyskick, det kan finnas fel på den. Om en vara säljs i befintligt skick har du ändå rätt att klaga om det finns allvarliga fel på den. 

Det du alltid ska göra när du köper en vara av en privatperson är att undersöka den noga innan du gör köpet. Det är det som kallas för undersökningsplikt. Som köpare kan du inte klaga på ett fel som finns på varan om det går att räkna med att du borde ha sett felet ifall du gjort en ordentlig undersökning. 

Ångerrätt enligt köplagen

Det finns ingen lagstadgad ångerrätt i köplagen. Det betyder att om du köper en vara av en privatperson har du inte automatiskt rätt att ångra köpet om du inte vill ha varan. För att det ska finnas ångerrätt måste du och säljaren ha kommit överens om det innan köpet genomförs. 

Om en tvist inte kan lösas

Om det uppstår en tvist mellan privatpersoner som gjort en affär med varandra går det inte att anmäla detta till ARN som man kan göra om man köpt en vara av ett företag. Det är istället en fråga som måste lösas av en domstol. 

Hamnar du i en tvist, antingen som säljare eller köpare, som inte går att lösa på egen hand är det alltså i första hand tingsrätten som undersöker ärendet. Om du ska lämna in en ansökan till domstolen kommer det tas ut en ansökningsavgift. Den part som förlorar målet kan bli tvungen att betala de rättegångskostnader den vinnande parten haft.

Att driva en process i domstol kan vara en lång och snårig process. Därför är det att rekommendera att du tar kontakt med en advokat som kan företräda dina intressen. En advokat kan också reda ut dina skyldigheter och rättigheter. I vissa hemförsäkringar ingår ett rättsskydd som täcker dylika kostnader. Det kan vara en bra idé att kontrollera om din försäkring täcker advokatens kostnader innan du tar kontakt med en, så att du vet vad dennes arbete kan komma att kosta dig. 

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer