billig revisor

Billig revisor – så sänker du kostnaden för en revisor

Hör ditt företag till ett av dem som behöver ha en revisor? Då behöver du beräkna vilken kostnad du kommer betala för det arbete som revisorn gör. Detsamma gäller naturligtvis om det är så att ditt företag inte är revisionspliktigt men har valt att frivilligt anlita en revisor för att på det sättet kunna förbättra det ekonomiska flödet i företaget. Det här är en guide för dig som vill få konkreta tips på hur du sänker kostnaderna för en revisor – utan att tumma på vare sig kompetens eller kvalitet.

Att hitta en revisor till ett bra pris

Vilket pris man betalar för en revisor beror på flera saker, bland annat på uppdragets omfattning och på revisorns erfarenhet. Att sänka kostnaderna för en revisor kan man göra på flera olika sätt, men i grund och botten handlar de allihopa om att man behöver planera och kartlägga företagets önskemål och behov. Det är alltid det vi rekommenderar företagare att börja med att göra om man upplever att man betalar för mycket för en revisor. Ofta kan det vara så att man har gjort en felrekrytering som inte motsvarar ens behov, eller också kan det vara så att man helt enkelt inte har varit tydlig med sig själv eller revisorn kring vad man egentligen vill få ut av en revision.

Även fast man vill sänka kostnaden för en revisor behöver man komma ihåg att alltid väga kostnaden för arbetet med det man erbjuds. En mer erfaren revisor med branschspecifik kunskap debiterar ofta mera än vad exempelvis en nyligen auktoriserad revisor som är i början av sin yrkeskarriär gör. 

Jämför offerter från flera revisorer

Det finns många saker man kan göra för att sänka kostnaden för en revisor, men den allra mest givna är naturligtvis att se till att man har flera erbjudanden att jämföra med varandra. När man letar efter en revisor, kanske för att det är första gången man ska anlita en, eller helt enkelt för att man vill hitta någon ny som kan göra revisionen, ska man därför ta kontakt med flera revisionsbyråer och begära att få tydliga offerter. Det finns flera anledningar till att man ska göra det här.

Först och främst får man en mycket bättre bild av vad det kostar att anlita en revisor och vad olika revisorer tar betalt för sitt arbete. För det andra får man en uppfattning av vad det är som påverkar kostnaden för olika revisorers arbete, och en insyn i hur olika revisorer arbetar. 

En sak som är viktig är att ställa priset i relation till de tjänster man blir erbjuden. Ibland kanske det känns som att ett erbjudande är sämre än ett annat för att priset är högre, men då behöver man komma ihåg att man även ska se över specifikationen över tjänsten och vad det är revisorerna erbjuder. Ju mer omfattande deras arbete är desto dyrare är de också att anlita. Det behöver inte vara någonting negativt eftersom en väl utförd revision kommer hjälpa företaget att bli mer lönsamt. 

Ett mindre omfattande revisionsuppdrag är billigare

Om du av någon anledning vill sänka kostnaderna för en revision behöver du fundera på om det finns delar av revisionsuppdraget som inte är relevanta för företaget. Det kan exempelvis handla om att man vill ha mindre kontakt med revisorn och att denne bara ska granska förvaltning och redovisning, men att själva rådgivningen inte är lika viktig. Däremot behöver man veta att man kan missa viktiga insikter om företagets ekonomi om man väljer att spara in pengar genom att reducera revisorns arbete på det här sättet. Det behöver alltså vara ett väl övervägt beslut. 

Anlita en revisionsbyrå som finns på distans

Ett sätt att sänka priset för en revisor är att leta efter revisorer eller revisionsbyråer som arbetar på distans. Numera när det finns så moderna teknologiska lösningar är det väldigt lätt att hitta en revisor som kanske driver sin egen firma och arbetar hemifrån, eller att hitta en revisionsbyrå som uteslutande arbetar på distans och inte har egna fysiska kontor utan istället anställer konsulter. 

Fördelen med att välja en byrå som finns på distans är att man inte behöver betala för en kontorsplats för revisorn på sitt eget företag. Ofta är de också så att revisionsbyråer som verkar på distans via nätet i övrigt har lägre priser, kort och gott eftersom deras egna omkostnader är lägre och då kan de också erbjuda sina tjänster till ett bättre pris. 

Kombinera flera tjänster

Det finns mängder av revisionsbyråer som även har redovisningskonsulter, eller som samarbetar med redovisningsbyråer. Att kombinera flera tjänster genom sin revisor kan vara ett sätt att sänka priset för revision. Det går utmärkt att kontrollera om man både kan anlita en redovisningskonsult och en revisor genom samma byrå. När man gör det brukar man få ett bättre pris än om man anlitar de båda professionerna var för sig. Att tänka på är att vara noga med att revisorn inte är inblandad i själva redovisningen eftersom det inte är något som revisorn får göra. En revisor måste vara oberoende och om personen upprättar själva bokföringen är personen inte längre opartisk. 

Pris för revisorer och auktoriserade revisorer

Fundera på om ditt företag ska anlita en auktoriserad revisor eller en som inte är det. Vissa bolag måste ha en revisor som är auktoriserad, medan andra inte behöver ha det. Vad gäller exempelvis ideella föreningar och enskilda firmor behöver nästan ingen ha en revisor som är auktoriserad. Enligt huvudregeln ska alla privata aktiebolag ha en auktoriserad revisor men om bolaget är ett mindre behövs det inte. En annan regel som gäller är att en enskild firma eller ett privat aktiebolag under de två första åren inte måste ha en auktoriserad revisor, oavsett hur stora de är. Här kan man spara in pengar genom att istället anlita en revisor som inte är auktoriserad. Kom ihåg att kontrollera vilka krav som gäller för ditt företag eller din förening så att du inte väljer en revisor som inte är godkänd för verksamheten enligt de lagkrav som finns.

Snittpriser för att anlita en revisor

Eftersom alla revisionsbyråer har egna priser och de dessutom är fria att bestämma själva vad de ska ta betalt för sitt arbete är det svårt att säga vilket snittpriset är för att anlita en revisor. Kostnaderna en revisor debiterar fungerar i princip i enlighet med marknadsekonomin, det vill säga att en erfaren, eftertraktad och uppbokad revisor har en högre prissättning än någon som kanske är nyexaminerad och försöker skapa sig en kundbas. Vill man ha ett så bra pris som möjligt kan man leta efter revisorer som inte har arbetat så länge. Det är vanligt att de flesta revisionsbyråer följer en viss prisstandard i branschen, även fast det inte finns några regler som rakt av reglerar vad de får ta i betalt. Skillnaderna mellan olika revisionsbyråer behöver alltså inte vara hutlöst stora.

Om vi ändå ska försöka ge oss på att på ett ungefär säga ett pris för revisor så kan man räkna med en kostnad på 10 000 kronor upp till 20 000 kronor per år. Något att observera är dock att detta endast är ett snittpris och att företagets storlek och uppdragets omfattning har en stor inverkan på kostnaden. Små företag betalar ofta betydligt mycket mindre och större företag kan betala mera än det vi angett ovan. 

Be andra företag om tips på revisor

Som företagare ska man aldrig underskatta sina kontakter. Det kan vara möjligt att sänka kostnaderna för en revisor genom att höra sig för med företagare man har en god kontakt med vad de betalar för revision. Man kan också be dem om rekommendationer om det är så att de är nöjda med sin revisor och med dennes prissättning. 

En bra revisor kombinerar kompetens och ett bra pris

Som företagare ska du aldrig tänka att revision endast är något tråkigt som måste göras och som inte kommer bidra på något sätt till företagets fortsatta utveckling. Eftersom en revisor har en så gedigen kompetens om ekonomi har de också förmågan att faktiskt stötta dig som företagare och en eventuell styrelse att fatta sådana beslut som är gynnsamma. 

Den revisor som är allra bäst för ett företag är den som erbjuder sina tjänster till ett konkurrenskraftigt pris, samtidigt som tjänsterna håller en hög kvalitet. Det är förståeligt att man som företagare inte vill betala för mycket för att anlita en revisor men man behöver komma ihåg att det arbete som personen gör har många fördelar. 

Det sista tipset vi vill dela med oss av när man ska välja revisor handlar egentligen inte om priset, utan snarare om hur man ska se på samarbetet. Det spelar ingen roll hur kompetent en revisor är eller hur förmånligt priset för dennes arbete är om samarbetet inte fungerar som det ska. Då kommer företaget inte få ut något som ger ett mervärde av revisionen. Revisorn och företagets styrelse eller ledning behöver kunna samtala öppet och ärligt. Det man också kan leta efter är en revisor som verkar vara genuint intresserad av företaget i fråga. Det kommer göra samarbetet ännu enklare och i det långa loppet kommer det spara pengar för företaget eftersom man kan vara säker på att de råd man får är specifika utifrån bolagets situation.