konsumentköplagen-bil

Konsumentköplagen bil

Om du köper en bil av en bilhandlare är du skyddad av konsumentköplagen. Även fast du har ett skydd enligt den är det naturligtvis bra att vara väl förberedd och påläst inför köpet så att det ska bli så bra som möjligt. I den här guiden går vi igenom vad konsumentköplagen säger om bilköp. För att underlätta för dig som står i färd med att köpa en ny bil ska vi också ge tips på vad du kan tänka på innan du bestämmer dig för vilket fordon du vill ha.

Konsumentköplagen gäller vid köp mellan privatperson och bilhandlare

Som kund har du ett skydd genom konsumentköplagen förutsatt att du köper fordonet av en bilhandlare. Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att en bilhandlare inte kan frånsäga sig de regelverk som finns i den. Du har alltid rätt att göra en reklamation inom tre år från det att du köpt den. Den rätten gäller både om bilen är ny och begagnad. Den gäller dessutom oavsett vilket pris du har betalat för fordonet. Reklamationsrätten gäller för ursprungliga fel, alltså inte skador på bilen som uppkommit för att du har kört vårdslöst eller på något annat sätt behandlat fordonet på ett felaktigt sätt. 

Garantier på fordon

En bilhandlare kan välja att ge garantier på de fordon de säljer. Alla bilhandlare gör inte det och det är upp till varje enskilt företag att avgöra om de vill göra det eller om de inte vill det. Om du har garanti på fordonet du köper innebär det att bilhandlaren är ansvarig för att den fungerar som den ska under en bestämd tid. Det är den tiden som kallas för garantitiden. Om du köper en bil med garanti så är det säljaren som måste bevisa att det som är fel inte omfattas av garantin om något problem skulle uppstå. Har du inte garanti är det istället du som köpt bilen som har bevisbördan. Även fast du inte har garanti på bilen du har köpt har du alltid en reklamationsrätt på tre år. 

För att du ska kunna använda garantierna, om du får sådana på fordonet, behöver du veta vad de gäller och vad som eventuellt inte omfattas. Det kan också vara så att en garanti endast är giltig om du som bilägare har använt fordonet på ett visst sätt. Exempelvis är det vanligt att man vid nybilsgaranti måste lämna in bilen på service till en auktoriserad verkstad med vissa bestämda tidsintervall. Om man inte gör det kommer garantin vara ogiltig. Därför är det viktigt att du vet vad som krävs av dig som köper en bil med garanti för att den faktiskt ska gälla om något skulle visa sig vara fel på fordonet.

Garantier brukar först och främst finnas när man köper nya bilar. Vid köp av en begagnad bil är det inte lika vanligt, men det kan ändå hända. Tänk på att en garanti behöver vara minst sex månader lång för att ge ett mervärde åt dig som kund. Om garantin är kortare innebär det att den inte ger ett skydd som är bättre än det konsumentköplagen ger. 

Bilhandlare som är branschanslutna har flera fördelar

När du ska köpa en bil av en bilhandlare är det tryggt att välja en bilhandlare som är medlem i MRF, Motorbranschens riksförbund. Detta eftersom bilhandlare som är medlemmar där har förbundit sig till att följa de rekommendationer som ARN ger. Om det skulle vara så att du inte är nöjd med köpet och du och bilhandlaren inte kommer överens har du en möjlighet att anmäla tvisten till ARN. De kommer sedan ge en rekommendation om hur de anser att ärendet ska lösas. Den rekommendation nämnden ger kommer alltså alla bilhandlare som är med i MRF följa. Det är en trygghet eftersom ARN:s rekommendationer inte är tvingande utan just rekommendationer.  Bilhandlare som inte är med i MRF kan med andra ord välja att inte följa rekommendationerna.

Tillsammans med Konsumentverket har MRF också en branschöverenskommelse. I den tydliggörs vilka villkor som gäller mellan konsumenter och en bilhandlare. Bland annat berör man leveransvillkor, påföljder vid fel och reklamationer i överenskommelsen. Alla de bilhandlare som är med i MRF har godtagit att följa de riktlinjer som finns i överenskommelsen.

Upprätta alltid ett köpekontrakt med bilhandlaren

Om någonting skulle bli felaktigt med köpet är det viktigt att det finns dokumentation på de överenskommelser du och bilhandlaren har gjort. Upprätta alltid ett avtal där det framkommer vilka villkor som gäller, bland annat gällande garantier, leveransdatum och vad som ingår i bilköpet. Även fast en säljare lovat dig någonting muntligt ska du begära att få det nedtecknat skriftligt. Det går också att komplettera med exempelvis mail eller SMS om all information inte finns med i avtalet. 

En bilhandlare är bunden till det avtal som ni har upprättat. Om du köper bilen av ett företag, som en bilhandlare alltså är, så gäller också konsumentköplagen. En stor fördel med den lagen vad gäller bilköp är att den alltid är tvingande till konsumentens fördel. En bilhandlare kan alltså inte ge dig sämre rättigheter än vad som står i lagen. Om avtalet ni har skrivit ger dig sämre rättigheter än de som finns i konsumentköplagen kommer de delarna av överenskommelsen betraktas som ogiltiga. 

Avbeställning och ångerrätt vid köp av bil

Om du har beställt en bil har du enligt lagen rätt att ångra köpet förutsatt att fordonet inte har hunnit levereras till dig. En bilhandlare har i ett sådant fall ingen rätt att kräva att du ska betala för köpet och fullfölja det. Det en bilhandlare däremot kan göra är att kräva dig på ersättning om det är så att de råkat ut för extra kostnader till följd av den beställning du har gjort. Du kan också bli skyldig att ersätta bilhandlaren om det är så att du specialbeställt utrustning som kommer göra att bilen blir svårare att sälja.

Använd Konsumentverket för att inte betala för mycket

Konsumentverket har en tjänst som heter bilsvar.se. På den sidan kan du göra jämförelser mellan över 50 000 olika bilmodeller vad gäller säkerhet, teknik, ekonomi och miljö. Den här tjänsten finns till för att du som ska köpa en bil ska kunna hitta modeller som passar för dina behov, samtidigt som de inte är för påfrestande på miljön. Tjänsten är gratis att använda och hjälper dagligen många personer som funderar på att köpa en bil.

Utöver att du kan bli behjälpt av Konsumentverkets tjänst kan du också hitta annan bra information om bilar på nätet. Läs gärna tester och recensioner för att ha mer grund att stå på innan du bestämmer vilket fordon som är mest lämpligt för dig. Om du köper en bil från en bilhandlare är det också bra att kolla upp företaget. Läs omdömen från deras tidigare kunder för att få en uppfattning av hur andra upplevt deras service. Du kan också vända dig till Konsumentverkets diarium där anmälningar som konsumenter lämnat in mot företag visas, för att försäkra dig om att bolaget inte är anmält. 

Alla bilar måste vara försäkrade

Alla bilar måste ha en försäkring, annars får de inte användas i trafiken. Nyproducerade bilar brukar ofta ha en vagnskadegaranti som är giltig i tre år. Den garantin motsvarar det som kallas för vagnskadeförsäkring. Om den bil du köper har en vagnskadegaranti behöver du alltså inte teckna en privat vagnskadeförsäkring under den tid som garantin gäller. Vagnskadegarantin är specifik för varje enskilt fordon så om du köper en begagnad bil som fortfarande har kvar garantin kommer den vara giltig även när ägarbytet sker. 

Välj en bil som är snäll mot miljön

Alla bilar har utsläpp som påverkar klimatet och miljön på ett negativt sätt. Utsläppen kan exempelvis vara att bensin och diesel skapar koldioxid, eller också kan det vara att elen i elbilar gör det. Även fast det gemensamma för alla bilar är att de har en negativ klimatpåverkan så finns det bättre och sämre fordon ur en miljöaspekt. Om du använder tjänsten bilsvar.se kommer du få se ett klimatindex för varje fordon. Indexet ger en bild av hur dålig eller bra fordonet i fråga är för miljön om man jämför det med övriga bilar. 

Att finansiera ett bilköp

En del kanske inte har det kapital som behövs för att kunna köpa en bil. Då behöver man kanske ta ett lån. Innan du lånar pengar för att köpa en bil måste du räkna på så att du verkligen klarar av att betala avbetalningarna och räntan som lånet innebär. Om du inte betalar i tid och slarvar med amorteringarna kan långivaren i vissa fall ha rätt att beslagta fordonet. Man får låna som mest 80 % av fordonets kostnad. Resten behöver utgöras av en egen insats. Den egna insatsen på 20 % kan man antingen finansiera med pengar eller genom att lämna en inbytesbil till bilhandlaren. Värdet på inbytesbilen får bilhandlaren själv bestämma.

Vad är en inbytesbil?

En inbytesbil kan exempelvis vara ditt gamla fordon som du inte längre ska ha kvar, och den kan du lämna in till bilhandlaren som en del av betalningen för det nya fordonet. Även fast du lämnar in en bil som betalning för en ny så räknas det som en separat affär och det ska därför upprättas ett avtal just för det mellan dig och bilhandlaren. 

När du lämnar in en inbytesbil har du som säljare ett ansvar för att bilen är i det skick som ni diskuterat. Du får inte heller hemlighålla information om bilen om det är så att den har några fel som du känner till. En sak som dock är värd att känna till är att när du säljer din bil till en bilhandlare så gäller inte konsumentköplagen utan köplagen. 

Att köpa bil av en privatperson

Det är bara när du köper en bil av en bilhandlare som konsumentköplagen gäller. Om du köper en bil av en annan privatperson så har du inte samma skydd i lagen. Alla köp som görs mellan privatpersoner regleras i köplagen. Du har ett skydd enligt den också, men det är inte lika starkt som det skydd en konsument har i konsumentköplagen. Har du hamnat i en tvist med en privatperson som du har köpt en bil av kan du därför behöva anlita en advokat som kan biträda dig i domstol.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer